/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Geen zeggenschap plaatselijke bevolking bij opslag kernafval in zoutkoepels


Herman Damveld, 27 januari 2024
 
De plaatselijke bevolking moet geen zeggenschap krijgen over de opslag van kernafval in zoutkoepels. Dat staat in een op 25 januari 2024 verschenen rapport van het Rathenau Instituut in Den Haag.1 Het rapport is gemaakt door Sanne Akerboom, jurist aan de Universiteit Utrecht.2
 
Het Rathenau Instituut houdt zich bezig met een advies aan de regering over de definitieve opslag van kernafval en heeft daarvoor een aantal rapporten gemaakt. Het nieuwste rapport gaat over bevoegdheden en besluitvorming. Akerboom geeft aan dat verschillende locaties in aanmerking kunnen komen voor de opslag. Ze schrijft: “Het is van belang op nationaal niveau afwegingen voor de locatiekeuze te maken, en aan de hand van die afwegingen verschillende locaties naast elkaar te leggen. Zo kunnen meerdere locaties in verschillende provincies als potentiële eindbergingslocatie naar voren komen.”
Wat te doen? Akerboom geeft aan dat de regering dan aan zet is: “De afweging tussen die locaties ontstijgt daarmee het provinciale afwegingskader en belang.” En: “Om dergelijke processen goed te kunnen coördineren, bestaat de Rijkscoördinatieregeling (…) die bepaalt dat de verwezenlijking van een bepaald onderdeel van nationaal ruimtelijk beleid onder de verantwoordelijkheid van de minister valt.”
Echter, vervolgt Akerboom, in de huidige wet staat niet dat bij de eindberging de Rijkscoördinatieregeling van toepassing is. Maar omdat ze het aannemelijk vindt dat die regeling wel toegepast moet worden, “verdient het aanbeveling dit minstens bij besluit te regelen, zo niet bij wet vast te leggen.”
Akerboom en daarmee het Rathenau Instituut pleiten ervoor om de plaatselijke bevolking geen zeggenschap te geven over de opslag van kernafval in zoutkoepels. Men had beter kunnen weten. Al in 2017 schreef prof. dr. Herman Bröring van de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen: “Gebruikmaking van de Rijkscoördinatieregeling (RCR) drukt met name de lokale overheden in een hoek.”3 Dat geldt des te meer voor de bevolking.
Genoemd rapport maakt onderdeel uit van een aantal rapporten van het Rathenau Instituut over de opslag van kernafval. Met die rapporten wil het Rathenau Instituut advies geven aan de regering. Laten we hopen dat de regering een dergelijk advies niet overneemt. 
 
© 2024 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS