/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Zoutkoepel Zuidwending: opslag perslucht, waterstof en aardgas

 
Herman Damveld, 10 juni 2022
Op 5 kilometer ten oosten van Veendam ligt de zoutkoepel Zuidwending. EnergyStock, een bedrijf van de Gasunie, maakte op 10 juni 2022 bekend hier waterstof op te willen slaan in 10 cavernes.1 Het bedrijf Corre Energy is van plan perslucht op te slaan in twee cavernes in deze zoutkoepel.2 De cavernes, grote holle ruimtes in de zoutkoepel, worden gemaakt door het zoutbedrijf Nobian. Volgens TNO kunnen in deze zoutkoepel 50 tot maximaal 104 cavernes aangelegd worden.3
Genoemde bedrijven benadrukken dat samenwerken met omwonenden en andere belanghebbenden belangrijk is. EnergyStock besteedt in het op 10 juni verschenen plan dan ook veel aandacht aan “afstemming met omwonenden, overheden, bestuursorganen, bedrijven, NGO’s (maatschappelijke organisaties, H.D.) en natuurverenigingen” omdat de opslag van waterstof “alleen in goede afstemming met de genoemde belanghebbenden kan worden gerealiseerd.” Deze inspraak kent echter een beperking: “De keuze voor Zuidwending als locatie (is) geen onderdeel van het participatietraject.”4
Download en lees verder in Zuidwending-waterstof-2022.pdf {1.3MB}
© 2022 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS