/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Toch 12 miljard kuub gas winnen uit Groningen?


Herman Damveld, 7 januari 2022
Als we een koude winter krijgen, moet er 12 miljard kuub gas uit het Groningen-veld gehaald worden. Dat staat in de bijlage bij de brief die demissionair minister Blok van Economische Zaken en Klimaat donderdagavond 6 januari 2022 naar de Tweede Kamer stuurde.1
Het nieuwsbericht op de website van het ministerie begint met: “Het kabinet moet de te verwachten gaswinning uit het Groningenveld voor het lopende gasjaar naar boven bijstellen. Aan het begin van het gasjaar was de verwachting dat de NAM 3,9 miljard kuub zou winnen. Volgens berekeningen van netbeheerder GTS kan de winning in dit gasjaar uiteindelijk uitkomen op maximaal 7,6 miljard kuub bij gemiddelde temperaturen.”
In de brief van minister Blok staat niet hoeveel gas gewonnen moet worden bij een koude winter. Maar dat staat wel in het advies van Gasunie Transport Services, die Blok meestuurde naar de Tweede Kamer. In dit advies worden verschillende mogelijkheden uitgerekend voor een koude winter (zie pagina 6 en 7 van dit advies). Het gaat dan om minimaal 10 miljard kuub en om maximaal 12 miljard kuub uit het Groningen-veld.2 Zo komen we weer uit bij het getal van 12 miljard kuub dat kort naar de aardbeving bij Huizinge in 2012 ook vaak genoemd werd maar dat later als te hoog, want te onveilig, werd beschouwd.
De hogere gaswinning levert de regering extra aardgasbaten op. De gasprijs schommelt de afgelopen maanden rond de 90 cent per kuub.3 Dat is 70 cent meer dan waarmee de regering bij de begroting voor dit jaar rekening hield.4 Als de gaswinning verdubbelt, zoals demissionair minister Blok stelt, dan gaat het om 2 miljard euro extra aardgasbaten. Een gaswinning van 12 miljard kuub geeft zelfs 4,8 miljard extra aardgasbaten, leert een simpele som ons.

Aanvulling:

Blok noemde een levering aan Duitsland van 1 miljard kuub gas. Dat levert, kunnen we uitrekenen, de regering extra 700 miljoen euro op. Ter vergelijking: er is ruim 220 miljoen euro beschikbaar voor woningverbetering in het aardbevingsgebied; als iedereen een aanvraag zou doen is in totaal meer dan 500 miljoen euro nodig.[i] Dat is minder dan de extra opbrengst door deze eenmalige levering aan Duitsland. 
 
© 2024 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS