/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Aardbevingen geven veel werkgelegenheid

Personeelskosten dit jaar 67 miljoen euro
 
Herman Damveld, 7 november 2019
 
De aardbevingen door de gaswinning zorgen voor nogal wat werkgelegenheid om de afhandeling van de schade te organiseren. Dit los van het daadwerkelijke herstel van schade.
Minister Wiebes heeft op 5 november 2019 een overzicht gegeven van de personeelskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade (TCMG), de Technische Commissie bodembeweging en de Mijnraad. In 2019 gaat het om 67 miljoen euro.
Het aantal arbeidsplaatsen is uitgedrukt in FTE, dat staat voor een volledige werkweek. Twee parttime banen kunnen dan samen een FTE geven.
We geven hier letterlijk het antwoord van minister Wiebes weer.1
 
NCG: De personeelskosten voor de NCG in 2019 bedragen ca. 18,9 miljoen euro. Het aantal arbeidsplaatsen in 2019 bedraagt 214 FTE. Naar verwachting zullen in 2020 de personeelskosten en het aantal arbeidsplaatsen toenemen vanwege de overname van de taken van CVW/NAM op het terrein van de versterking.
TCMG: De personeelskosten voor (de ondersteuning van) de TCMG in 2019 bedragen ca. 47 miljoen euro. Het aantal arbeidsplaatsen in 2019 bedraagt 329 FTE. Gezien de forse toename in schademeldingen ligt het in de lijn der verwachtingen dat voor 2020 de personeelskosten en het aantal arbeidsplaatsen toenemen.
De Technische Commissie bodembeweging en de Mijnraad hebben één gezamenlijk secretariaat. Dit secretariaat heeft een omvang van 2,86 fte, kosten 0,4 miljoen euro (verdeling ca 0,25 miljoen euro voor Tcbb, en 0,15 miljoen euro voor de Mijnraad). Daarnaast is er een budget van 244.000 euro voor vergoedingen aan de leden van de Tcbb en Mijnraad volgens de vergoedingenbesluiten.
De Mijnraad telt op het ogenblik één voorzitter en 8 leden, de Tcbb bestaat op dit moment uit één voorzitter en 7 leden.
Dit alles is samengevat in onderstaande tabel, bedragen in miljoenen euro’s.
Organisatie
2019
FTE 2019
2020
FTE 2020
NCG
18,9
214
-
-
TCMG
47
329
-
-
Tcbb en Mijnraad
0.64
2.86*
0.72
2.86*
NPG
0.5
11 (6 maanden)
1
11
Leden van de Tcbb en de Mijnraad ontvangen een vergoeding en worden niet bij de FTE’s meegerekend.
© 2019 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS