/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Weet wat je wenst!

/Redactioneel/SeeYouInCourt.png Uit gebieden als Drenthe en Friesland horen we dat ze op eenzelfde wijze behandeld willen  worden bij bevingsschade zoals dat in Groningen gaat. Ik begrijp dat wel, want NAM zorgt  voor goede berichten in de krant. De realiteit is echter anders. Daarom speciaal voor  lezers, niet uit Groningen, een ervaring die al een tijd geleden is opgedaan en nog steeds  niet is afgerond.
 Momenteel gebeurt er niets, in afwachting van het nieuwe schadeprotocol.
 Onderstaand een ervaring, dit was ongeveer 2 jaar geleden.
 Profiteren, profiteerde, heeft geprofiteerd. Iedereen weet dat heel Nederland heeft  geprofiteerd van de gaswinning in Groningen. In de provincie Groningen weet ook  iedereen dat de dames- en heren aandeelhouders van Shell en Exxon profiteren van de  gaswinning in Groningen. Ook weet nagenoeg iedereen dat er een handjevol CEO’s, CFO’s  en wat voor bestuurders dan ook in de gas- en olie-industrie, profiteren van de gaswinning in Groningen. Aan de profiterenden zit nog een andere tak van sport. De freelance inspecteurs.
Naast het feit dat Arcadis een omzet van 25 miljoen per jaar denkt te halen met het CVW, heb je de inspecteur. Ik heb er niks op tegen wanneer iemand uit de regio een eerlijke boterham verdient aan het oplossen van aardbevingsschade door mijnbouw, maar helaas is dat een illusie.
Inspecteur X…Y en Z
Wederom schade aan ons huis. CVW gebeld, kreeg een aardige hulpvaardige medewerker aan de lijn (die later onze casemanager werd). Hij regelde binnen 3 weken een afspraak voor ons met inspecteur X. Inspecteur X kwam in mei 2015 langs. Stelde zich voor als inspecteur van CVW. Hij zei dat hij het begreep, want hij kwam ook uit deze regio. Ik wist toen gelijk dat dat niet waar was. Na nog twee woorden met deze meneer te hebben gewisseld, wist ik dat hij alle schade zou verwijzen naar categorie C. Hij onderbouwde dit met de meest bizarre en tegenstrijdige argumenten. Op een terp wonen, dan had je geen schade (wij wonen in Holwierde, als hij hier vandaan kwam wist hij waar het woord wierde voor stond). Het stucwerk was verkeerd uitgevoerd, daardoor verzakken de gebinten in het dak etc. Het rapport kwam geruime tijd later.
Het was een stuk proza dat wij niet hadden besproken. Er stond één intrigerende regel in: het verdiend zeer de aanbeveling dat we het dak ik de gaten gaan houden, punt. Categorie C.
Contra-expertise aangevraagd en toegekend. Goede contra-expert gevonden. Goed contra-expertiserapport opgesteld en ingediend. Dan wordt het stil. Weken horen we niets, onze contra-expert mailt en probeert contact te krijgen, niets. Ik spreek met contra-expert af dat ik het ook ga proberen. Na twee weken vruchteloos proberen, krijg ik eindelijk iemand aan de lijn, die onze nieuwe case-manager blijkt te zijn. De vorige heeft ontslag genomen. Van onze specifieke case weet hij niets, maar beloofd het uit te zoeken. Maar hij zegt, dat ik eigenlijk niet mag bellen omdat dat niet volgens protocol is. Ik antwoord dat het fijn zou zijn wanneer CVW zich ook aan het protocol houdt.
Onze contra-expert wordt een week later gebeld door iemand die zich inspecteur Y noemt. Het rapport is afgekeurd op format en inspecteur Y vindt dat er een wildgroei aan contra-experts is, punt. Mijn contra-expert snapt er niets meer van. Hij vermoedt dat ons hele dossier is doorgespeeld naar weer iemand anders. En dat is curieus, want wij moesten een akte van benoeming tekenen. Alle spelers die erin stonden, houden zich niet meer met onze case bezig en zijn vervangen door Joost mag weten wie.
Dus ik bel weer onze nieuwe case-manager en vraag wat de bedoeling is, want in het protocol staat niets over format. Ja, zegt hij, ik weet het ook niet, want schade-afhandeling staat op afstand van het CVW (dat is nieuw voor mij, want ik dacht dat het op (50 km) afstand van de NAM was gezet). Hij belooft dat hij actie onderneemt. En dan, zomaar, wordt twee weken later onze contra-expert gebeld door inspecteur Z, dat zijn contra-expertiserapport op format is goedgekeurd. Over uiterlijk twee weken zou het inhoudelijk in behandeling worden genomen.
Google
Ik kan aardig googlen. Ik probeer te begrijpen, hoe dit zo kon lopen. Ik google op inspecteur X. Meneer X heeft in de regio halverwege vorig jaar, dus nadat hij o.a. hier is geweest, een zolderkamer gehuurd en is daar een soort van aardbevingsinspectiebedrijf begonnen. Dat mag, niets mis mee. ZZP-er denk je dan. Maar wanneer ik verder google, zie ik dat inspecteur X nog 4 bedrijven op zijn naam heeft staan, waaronder een makelaardij elders in Nederland. Verder is hij ook nog docent. Op de loonlijst van meneer X, staan ook inspecteur Y en inspecteur Z, die naast dat ze bij inspecteur X in dienst zijn ook ieder weer allerlei bedrijven op hun naam hebben staan. Ook niet in deze regio. Dit is volgens de wet niet verboden. Echter dat het deze mensen ook maar ene moer kan schelen wat er met onze huizen gebeurd en wat voor consequenties dit voor ons heeft, geloof ik niet.
Inmiddels hebben we een arbitrage-uitspraak, alle schade is ons toegewezen. En jullie raden het nooit, de casemanager van toen, is nu ineens onze bewonersbegeleider. En hij gaat regelen dat er een inspectie komt, met hun eerste lijnsexpert en onze contra.
Ik heb gezegd, dat dat niet doorgaat.
© 2024 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS