/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Opslag van waterstof in de zoutkoepel Zuidwending en nergens anders

 
Herman Damveld, 14 april 2023
 
 
Op vijf kilometer ten oosten van Veendam ligt de zoutkoepel Zuidwending. EnergyStock, een bedrijf van de Gasunie, maakte op 10 juni 2022 officieel bekend hier waterstof te willen opslaan in tien cavernes.1 De inspraak hierover begon op 14 april 2023 met de publicatie van de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD).2 Deze notitie is de eerste stap in de milieueffect-rapportage (m.e.r.) en ligt voor een periode van 6 weken ter inzage. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert op 10 mei van 18.30-20.30 uur een informatieavond in de Stainkroeg in Ommelanderwijk.
De cavernes, grote holle ruimtes in de zoutkoepel, worden gemaakt door het zoutbedrijf Nobian. Volgens TNO kunnen in de zoutkoepel Zuidwending 50 tot maximaal 104 cavernes aangelegd worden.3
 
Vijf redenen
In het rapport worden vijf redenen genoemd voor de keuze van de zoutkoepel Zuidwending:
■ De aanwezigheid van de zoutkoepel voor het maken (uitlogen) van zoutcavernes, waarin de opslag van waterstof plaats kan vinden: “De zoutstructuur is bekend, net als de kwaliteit van het zout. Rond 2010 is om die redenen door EnergyStock de aardgasbuffer in Zuidwending gerealiseerd. Zuidwending is daardoor voor EnergyStock een bekende omgeving.”
■ De nabijheid van de bestaande aardgasbuffer van EnergyStock, die mogelijk ook geschikt gemaakt kan worden voor toekomstige waterstofopslag.
■ De aanwezigheid van infrastructuur en de korte afstand naar het landelijke waterstofnetwerk: “De investering die de waterstofopslag vergt in Zuidwending valt lager uit dan wanneer EnergyStock elders een opslagvoorziening ontwikkelt. Immers, in Zuidwending kan, waar mogelijk, gebruik worden gemaakt van bestaande voorzieningen en infrastructuur.”
■ De beschikbaarheid van ruimte voor de benodigde industriële installaties.
■ De tijdsperiode waarbinnen het mogelijk is de opslagcavernes te ontwikkelen. Deze tijd “steekt namelijk gunstig af tegen alternatieve locaties en maakt het mogelijk dat in 2027 opslag van waterstof in cavernes plaats kan vinden.”
 
Geen alternatief voor Zuidwending
De conclusie luidt dan ook: “Bovengenoemde factoren benadrukken het belang van Zuidwending als locatie voor de waterstofopslag. Er zijn binnen Nederland geen locaties met vergelijkbare kenmerken, die binnen de genoemde tijdshorizon kunnen dienen voor de opslag van waterstof. Deze vaststelling houdt in dat er geen alternatieve locaties worden overwogen voor de waterstofopslag.”
© 2024 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS