/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Twijfelachtige woningversterking in Groningen


16 september 2019
Op 8 juni 2016 gaf Prof. Charles Vlek een lezing voor de leden van de Groninger Bodem Beweging. Hij keek daarbij vooruit naar wat Groningen nog zou kunnen gaan meemaken op basis van 'ervaringen uit het verleden' en de plannen van het kabinet met betrekking tot de gaswinning in het Groningen Veld. Zijn conclusie was toen, trek je de lijnen door in de toekomst dan kunnen er eigenlijk alleen maar meer en zwaardere aardbevingen ontstaan.

Een en ander is terug te lezen op de website van de GBB.

Nu minister Wiebes een heel ander beleid heeft ingezet, (de kraan gaat dicht) heeft Prof. Vlek alles nog eens opnieuw tegen het licht gehouden.
We lezen, "Het stuk is op persoonlijk-professionele titel geschreven, met benutting van veel documenten en na gedachtewisselingen met belangenvertegenwoordigers, beleidsonderbouwers en (andere) betrokken wetenschappers."

Vandaag heeft het Dagblad van het Noorden zijn bevindingen gepubliceerd. Voor wie geen toegang heeft tot het DvhN is hier het stuk hieronder te downloaden.
 
© 2019 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS