/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Uitkoopregelingen

 
/Redactioneel/port-1569694_640.png
 
Op 7 juli 2014 kwam de 'Moerdijkregeling' ongeschonden door de gemeenteraad van Moerdijk.
De regeling houdt in dat mensen die hun huis willen verkopen, maar het aan de straatstenen niet kwijtraken, het aan de gemeente kunnen aanbieden.
Dit tegen 95% van de taxatiewaarde op 1 januari 2013, dus vóór dat de verhalen rondgingen dat Moerdijk mogelijk van de kaart zou verdwijnen omdat de haven 'moest' groeien.
 
 /Redactioneel/powerlines.png
Op 17 april 2013 maakte de minister van EZ bekend, huizen op te gaan kopen die onder hoogspanningsleidingen gebouwd zijn.
Dit omdat er signalen waren dat het wonen onder die constante straling, gevaarlijk zou kunnen zijn.
Op 1 januari 2017 gaat de regeling in werking en naar verwachting gaat dat zo'n €140.000.000,= kosten. Gemiddeld €350.000,= per woning.
Mensen krijgen dan 5 jaar de kans om zich te laten uitkopen.
 
/Redactioneel/crack-353218_640.png
 
Op 2 juni 2016 werd bekend dat 179 woningeigenaren in Groningen zich hebben gemeld voor de proef met een uitkoopregeling.
Er zou €10.000.000,= beschikbaar zijn voor 501 huizen, gemiddeld €200.000,=.
 
In Moerdijk moet je wel aan een voorwaarde voldoen, je huis moet in Moerdijk staan. Verder niks. Je doopzeel wordt niet gelicht, je hoeft niet met je billen bloot nee, wil je weg, dan kun je weg.
Ook bij de hoogspanningshuizen is sprake van een duidelijk voorwaarde, je huis moet ònder de leidingen staan. Verder niks. Je doopzeel wordt niet gelicht, je hoeft niet met je billen bloot, d'r worden ook geen vreemde contouren getrokken of gesteld dat je bij een 380kV leiding wel weg mag en bij een 50kV niet nee, wil je weg, dan kun je weg.
In Groningen regent het voorwaarden. Je kunt het zo gek niet verzinnen of men moet het van je weten. Pak alles maar bij elkaar als je mee wilt doen, je sociale omstandigheden, je financiële omstandigeheden, je lichamelijke en geestelijke gezondheidsomstandigheden, álles moet op tafel gelegd worden.
De eerste groep afvallers is er al, mensen die het eisenpakket gezien hebben en zeiden, aan mijn lijf geen polonaise, geef mijn portie maar aan Fikkie.
De tweede groep is er ook al; van de 179 aanmelders blijken 117 aan voorwaarden bij de aanvraag te voldoen. De rest valt af.
De derde groep gaat de komende tijd onderuit,de NCG gaat een verder schifting maken en dan zou het kunnen dat er 50 'gelukkigen' overblijven.
Het zouden er ook veel meer kunnen zijn.
Dan komt de vierde groep die uit de boot valt, de NCG had eerder al bekend gemaakt dat er dan geloot gaat worden.
Zo blijven er 50 huizenbezitters over die hun handen mogen dichtknijpen. Zij kunnen hun huis kwijt en verder gaan met een normaal leven elders.
En zo waar, zij krijgen óók 95% van de taxatiewaarde, net als Moerdijk! Met wel een klein verschil. De peildatum van de waarde ligt niet ergens in het verleden, voordat de ellende begon, (zoals in Moerdijk)maar die waarde wordt nu vastgesteld. En daarbij gaat het dus om de taxatiewaarde (een huis, in het bevingsgebied, al jaren onverkoopbaar, wordt getaxeerd!). En men krijgt de waardedaling gecompenseerd en daarbij gaat het om de huidige marktwaarde. (Een huis, in het bevingsgebied, al jaren onverkoopbaar, heeft opeens marktwaarde!)
Opkoopregeling 'hoogspanning', opkoopregeling 'Moerdijk', opkoopregeling 'Groningerveld'. Je zou zeggen, allemaal mensen met (toekomstige en huidige) problemen, die gaan we allemaal op precies dezelfde manier helpen. Toch is er een verschil..
Mensen onder hoogspanningsleidingen uitkopen is goedkoper dan die leidingen onder de grond stoppen. Een financieel plusje dus.
Mensen in Moerdijk uitkopen maakt ruimte voor meer haven, de beroemde 'economische groei' speelt daar een rol. En dat geeft inkomsten. Alweer een financieel plusje.
Mensen in Groningen uitkopen... tja, is fijn voor de mensen in Groningen. Verder verandert er niks.
En dat is raar. Groningen draagt al decennia lang haar financiele plusje, zeg maar PLUS, bij. En nu er wat teruggedaan kan/moet worden, is er niemand thuis.
Zouden ze allemaal op vakantie zijn? Van de gasbaten? :-(
 
Ondertussen is bekend geworden dat de regeling gaat gelden voor 55 woning bezitters.
© 2024 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS