/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Raad van State: 429 gebouwen voldoen niet aan veiligheidsnorm

 
Herman Damveld, 16 juli 2020


In de provincie Groningen voldoen nu 429 gebouwen niet aan de veiligheidsnorm door aardbevingen. De rekenmodellen van de NAM zijn wetenschappelijk verantwoord. Dat stelt de Raad van State.1

De Raad van State (RvS) heeft op 15 juli 2020 een uitspraak gedaan over bezwaren van de Groninger Bodem Beweging (GBB) en enkele inwoners van de provincie Groningen. De bezwaren gingen over het besluit van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de gaswinning vanaf vorige herfst tot 1 oktober van dit jaar, het gasjaar 2019-2020.

Gebouwen die kunnen bezwijken
De RvS stelt: “In een wat temperatuur betreft gemiddeld jaar voldoen in het gasjaar 2019-2020 429 gebouwen niet aan de veiligheidsnorm. In een koud jaar voldoen 717 gebouwen niet aan de veiligheidsnorm en in een warm jaar 318.”
De veiligheidsnorm gaat uitsluitend over de kans op overlijden door een aardbeving, niet over gewonden of over scheuren in muren. In de woorden van de RvS: “De norm houdt in dat een persoon die zich in of rond de gebouwen bevindt waar hij verblijft, per jaar maximaal een kans van 1 op de 100.000 mag hebben om te overlijden als gevolg van het bezwijken van (een deel van) de gebouwen door een aardbeving.”

HRA-rekenmodel van de NAM wetenschappelijk verantwoord
Voor de analyses van de veiligheid wordt gebruikt gemaakt van het zogeheten HRA-model van de NAM. De RvS gaat in op de kwaliteit van dit model.
De RvS geeft aan dat modellen een weergave zijn van de werkelijkheid. Om te bepalen of een model klopt, moeten we weten of de uitkomsten sterk “afwijken van de redelijkerwijs te verwachten werkelijkheid.” Op grond van een analyse komt de RvS tot de conclusie dat “de  NAM-aanpak is gebaseerd op een degelijk en wetenschappelijk verantwoorde modellenketen die zowel op onderdelen als integraal getoetst is door onafhankelijke, internationaal gerenommeerde experts (waarbij, H.D.) de NAM is uitgegaan van conservatieve aannames, wat wil zeggen (…) van slechtere uitgangspunten dan zich in werkelijkheid zullen voordoen.” Daarom mag het HRA-model “worden gebruikt voor de beoordeling in hoeverre aan de veiligheidsnorm werd voldaan.”

Steekproef 61 woningen niet relevant
Degenen die bezwaar hebben gemaakt tegen het gasbesluit, wezen op de vaak aangehaalde  steekproef onder  61 woningen die deel uitmaken van de zogeheten batch 1581. Uit die steekproef is gebleken dat 61 woningen die volgens het HRA-model aan de veiligheidsnorm voldoen, toch versterkt moeten worden als men gebruik maakt van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). Dat zou betekenen dat het HRA-model niet deugdelijk is.
De RvS haalt een rapport aan van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) over de verschillen tussen het HRA-model en de NPR van 7 april 2020 en concludeert “dat het verschil tussen het HRA-model en de beoordelingen op grond van de NPR met name wordt veroorzaakt door een overschatting van de veiligheidsrisico’s bij de toepassing van de NPR en niet door een onderschatting van de veiligheidsrisico’s in het HRA-model.” De RvS “ziet in de steekproef dan ook geen aanleiding om over de HRA anders te oordelen.” Het HRA-model is dus wel deugdelijk, aldus de RvS.
© 2020 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS