/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Kans op aardbevingen met dodelijke afloop door gaswinning blijft

 
Herman Damveld, 16 juli 2021
 
We lezen vaak de uitspraak dat bij de gaswinning in Groningen de veiligheid voorop staat. Maar het overheidsbeleid blijft onverminderd uitgaan van de kans op een zwaardere aardbeving dan tot nu toe heeft plaatsgevonden. Dat blijkt ook uit een rapport dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op 12 juli 2021 heeft uitgebracht.1
Het SodM stelt dat in het gasjaar 2021/2022 de kans op een aardbeving met een kracht van 4 of meer op de schaal van Richter 1,5% tot 2% is (zie figuur 1). In deze figuur staat M voor de kracht van de aardbeving.
Het SodM rekende in 2014 uit dat bij een aardbeving bij Huizinge met een sterkte van 4 op de schaal van Richter 4 tot 5 doden kunnen vallen.2 De kans daarop is nu 1,5% tot 2%, maar is die kans aanvaardbaar en wat zijn daar dan de argumenten voor? En wie beslist dat die kans aanvaardbaar is? Bij loterijen is de kans om een vette hoofdprijs te winnen vaak een op de miljoen en toch worden massaal loten gekocht. Als de kans 1,5% tot 2% zou zijn, zouden nog meer loten verkocht worden, want die kans vindt men zeer aanvaardbaar. Is omgekeerd eenzelfde kans op een aardbeving met dodelijke gevolgen ook aanvaardbaar?
De discussie hierover wordt vermeden door vaak de term ‘versterken’ te gebruiken. Dat is een positieve term waarmee de ware betekenis wordt verhuld. Concreet houdt versterken in dat een woning net niet instort bij een aardbeving. In de literatuur gebruikt men vaak Engelse termen en hier gaat het om ‘near collapse’: in werkelijkheid is de woning echter volkomen beschadigd. Als een woning aan deze voorwaarde voldoet, heet hij aardbevingbestendig.3 4 Versterken geeft de indruk dat de huizen beter af en veilig zijn, maar na een zware aardbeving zijn ze mogelijk rijp voor de sloop.
Figuur 1
Kans op aardbevingen
/Redactioneel/KansAardbevingen.jpg
 
 
© 2022 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS