/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Ministeries

 
In Groningen hebben we te maken met onveiligheid op scholen.
Gelukkig is er een ministerie dat daar over gaat. Het 'Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap'. 
De website is daarover heel duidelijk, "Een school moet een veilige plek zijn. Leerlingen kunnen zich niet concentreren als ze bang of onzeker zijn. Of continu over hun schouder moeten kijken." Aan het hoofd schijnt ene Jet Bussemaker te staan. [Nu, Ingrid van Engelshoven]
Toch hebben wij bij dat onderwerp wij te maken met minister Henk Kamp van Economische Zaken...
[Nu, Eric Wiebes]
In Groningen hebben we te maken hebben met onveilige huizen.
Gelukkig is er een ministerie dat daar over gaat. Het 'Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties'. 
De website is daarover heel deuidelijk, "Bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ook mogen ze geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers." Aan het hoofd schijnt ene Stef Blok te staan.
[Nu, Kajsa Ollongren]
Toch hebben wij bij dat onderwerp te maken met minister Henk Kamp van Economische Zaken...
[Nu, Eric Wiebes]
In Groningen hebben we te maken met gezondheidsproblemen.
Gelukkig hebben we een ministerie dat daar over gaat. Het 'Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport'. 
De website is daar heel duidelijk over, "Nederland gezond en wel. Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken." Aan het hoofd schijnt ene Edith Schippers te staan. [Nu, Hugo de Jonge]
Toch hebben wij bij dat onderwerp te maken met minister Henk Kamp van Economische Zaken...
[Nu, Eric Wiebes]
In Groningen willen we een deel van het geld terug hebben, van hééél vééél geld wat de afgelopen jaren naar Den Haag gestroomd is.
Gelukkig is er een ministerie dat daar over gaat. Het 'Ministerie van Financiën', 
De website is daar heel duidelijk over, "Het ministerie zorgt met de Belastingdienst (onderdeel van het ministerie van Financiën) voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doelmatige besteding van het overheidsgeld." Aan het hoofd schijnt ene Jeroen Dijsselbloem te staan. [Nu, Wopke Hoekstra]
Toch hebben wij bij dat onderwerp te maken met minister Henk Kamp van Economische Zaken...
[Nu, Eric Wiebes]
In Groningen moeten we zelf ons recht halen om de blunders bij de gaswinning te herstellen.
Gelukkig hebben we een ministerie hebben dat daar over gaat. Het 'Ministerie van Veiligheid en Justitie'. 
De website is daar heel duidelijk over, "Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven." Aan het hoofd schijnt ene Ard van der Steur te staan. [Nu, Ferdinand Grapperhaus]
Toch hebben wij bij dat onderwerp te maken met minister Henk Kamp van Economische Zaken...
[Nu, Eric Wiebes]
Die man heeft dus zelf ook een ministerie, 'Ministerie van Economische Zaken', "Voor een duurzaam, ondernemend Nederland."
Niet 'veiligheid', niet 'onderwijs', niet 'gezondheid', niet 'financiën', niet 'justitie', maar 'duurzaam'? Surprised
Er schijnt nog ergens een baas van 't spul rond te lopen, ene Mark Rutte. Die hoor en zie je dus helemaal niet als het over Groningen en de gaswinning gaat.
Van Groningse eierballen schijnt hij wèl enthousiast te worden. Frown
Ondertussen is ook duidelijk geworden hoe ze aan hem gekomen zijn, onderstaand filmpje geeft een aanwijzing.
 
© 2024 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS