/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Vraagtekens bij het meten van de kracht van aardbevingen


Herman Damveld, 19 juli 2020
Op 14 juli om 17.45 uur was er een aardbeving bij Loppersum die volgens het KNMI een kracht had van 2.7 op de schaal van Richter.1  Bij Startenhuizen beefde de grond op 19 juli om 4.07 uur met een kracht van 2.3.2
Hoe stelt het KNMI de kracht van een aardbeving vast? Daarover heb ik een uitgebreide analyse geschreven in mijn boek “Gaswinning Groningen, een bewogen geschiedenis.” De belangrijkste conclusie daarvan is dat het KNMI een gewogen gemiddelde gebruikt van de verschillende waarnemingen.  Metingen die meer dan 25% afwijken van het gemiddelde krijgen een laag gewicht of een gewicht van nul. Hoe de gewichten bij de aardbevingen worden toegekend en op welke manier het gewogen gemiddelde wordt uitgerekend, is onbekend. Daarover bestaat geen openheid. Tabel 1 en 2 geven een idee van wat het KNMI gemeten heeft bij genoemde aardbevingen.
Opvallend is dat het KNMI vaker een zwaardere kracht gemeten heeft dan een lichtere.
Bij Startenhuizen ging het om 53 keer groter of gelijk aan 2.3 en 26 keer lager dan 2.3 op de schaal van Richter.
Bij Loppersum waren de waarnemingen 58 keer groter of gelijk aan 2.7 en 27 keer lager dan 2.7 op de schaal van Richter.

Tabel 1
Aardbeving Startenhuizen 19 juli 2020
Afstand in kilometer
Kracht schaal van Richter
1,5
2.31
4,3
2.59
8,8
2.37
32,3
2.27
111,4
2.41
 
Tabel 2
Aardbeving Loppersum 14 juli 2020
Afstand in kilometer
Kracht schaal van Richter
1,4
2.88
6,4
2.88
10,9
3.05
60,2
2.31
99,1
2.73
107,5
2.72
© 2020 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS