/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Klimaatafspraken provincie Groningen: 300 grote windmolens en 5,4 miljoen zonnepanelen


Herman Damveld, 17 januari 2021

In het Klimaatakkoord van juni 2019 is bepaald dat er een Regionale Energiestrategie moet komen over de opwekking van elektriciteit uit zon en wind. Zo is er ook een Regionale Energiestrategie Groningen. Het staat niet in de plannen, maar we kunnen uitrekenen dat daarvoor in het jaar 2030 zeker 300 grote windmolens en 5,4 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd moeten zijn. Daarmee wordt 10% van de energievraag in Groningen gedekt. Die 10% zou tot verrommeling van het landschap kunnen leiden, is de kritiek.1
In dit artikel komen noodzakelijkerwijs veel rekensommen voor. We hebben ons best gedaan om dit artikel toch zo leesbaar mogelijk te houden.

Klimaatakkoord en Regionale Energiestrategie Groningen
De provincie Groningen heeft net als de andere provincies een Regionale Energiestrategie (RES). Voor Groningen gaat het dan om de opwekking van elektriciteit uit windmolens en zonnepanelen in de provincie Groningen tot een totaal van 5,7 miljard kilowattuur (kWh) in het jaar 2030. Dit totaal bestaat uit 4 miljard kWh uit energieprojecten in Groningen die al gebouwd of in uitvoering zijn en 1,7 miljard kWh uit plannen die Groningse gemeenten hebben vastgelegd voor duurzame energie op hun eigen grondgebied.2 3
Genoemde 4 miljard kWh is weer onderverdeeld in 3 miljard kWh uit windenenergie en 1 miljard kWh uit zonne-energie. De productie van elektriciteit uit wind is geconcentreerd in drie gebieden: Eemshaven (1,4 miljard kWh), Delfzijl (1,1 miljard kWh) en het windmolenpark N33 (0,5 miljard kWh). Het gaat hier om elektriciteitsparken die in ieder geval in 2031 elektriciteit leveren met in totaal zo’n 200 windmolens; daarnaast zijn nu 56 kleine windmolens in bedrijf.4  
Stel dat het lukt om deze windparken te realiseren in 2023, dan resteert nog 1,7 miljard kWh. Volgens de RES Groningen komt daar nog Eemshaven-West bij met tussen de 21 en 54 windmolens, die goed zijn voor 0,3 miljard kWh.5 In het jaar 2030 zouden in de provincie Groningen dan zo’n 300 windmolens in bedrijf zijn.
In het jaar 2030 zou zonne-energie moeten zorgen voor 1,4 miljard kWh. De zonneparken in de gemeenten Midden-Groningen (0,26 miljard kWh), Stadskanaal (0,10 miljard kWh) en Westerwolde (0,14 miljard kWh) leveren in 2023 de grootste productie, staat in de Regionale Energiestrategie. Samen gaat het om 0,5 miljard kWh. Elders in de provincie moet dan nog 0,9 miljard kWh aan zonne-energie opgewekt worden.  
Het gemiddelde vermogen van één zonnepaneel is 288 Wattpiek (Wp) en dat geeft per jaar 259,2 kWh.6 Om 1,4 miljard kWh te leveren zijn 5,4 miljoen zonnepanelen nodig.

Energiegebruik Groningen
Het totale primaire energiegebruik in de provincie Groningen was 204.000 TJ in 2017.7 Terwijl de eenheid voor de opwekking van elektriciteit de kilowattuur (kWh) is, is de eenheid van energie de joule. Het totale energiegebruik wordt vaak uitgedrukt in Terajoule (TJ), dat is een 1 met 12 nullen. We kunnen TJ omrekenen in kWh: 1 TJ komt overeen met 278.000 kWh.8 Van deze omrekeningen maken we hier gebruik.
De huishoudens, bedrijven en instellingen in Groningen gebruiken per jaar voor de verwarming 1,7 miljard kubieke meter (m3) Gronings gas. Het Groningse elektriciteitsgebruik is 11 miljard kilowattuur. Om dit te maken heeft de Eemscentrale 2 miljard m3 gas nodig.9
In totaal is 3,7 miljard m3 gas nodig voor verwarming en de opwekking van elektriciteit voor huishoudens, bedrijven en instellingen.10 Dat is 15% van de Nederlandse vraag naar gas van Groninger kwaliteit; die was namelijk 24 miljard m3 in het gasjaar 2019/20.11
De hele provincie Groningen gebruikt jaarlijks 5,5 miljard kWh aan elektriciteit, 1,5 miljard kWh voor woningen en gebouwen en 4 miljard kWh voor de industrie.12

Regionale Energiestrategie Groningen over 10% energiegebruik
De hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit die nu in de provincie Groningen wordt geproduceerd en vervolgens nuttig toegepast, kunnen we omrekenen van kWh naar joule: het resultaat is 11.229 TJ.13 Dit komt overeen met 5,5% van het huidige totale energiegebruik in de provincie Groningen.14 Biomassa leverde de grootste bijdrage aan de hernieuwbare energieproductie (57%) gevolgd door windenergie (36%). Het resterende deel wordt gevormd door zonne-energie (5%) en omgevingsenergie (bodem en lucht, 2%). We kunnen vervolgens uitrekenen dat biomassa 3,1%, wind 2,0%, zon 0,3% en omgevingsenergie 0,1% is van het totale energiegebruik.15 Het is niet bekend of de gebruikte biomassa bestaat uit restafval of dat er bomen voor gekapt zijn. Het aandeel echt duurzame energie in de provincie Groningen kan daarom lager zijn dan 5,5%. Als we biomassa niet meetellen gaat het om 2,4% van het totale energiegebruik.
In het jaar 2030 moet Groningen 5,7 miljard kWh duurzame elektriciteit opwekken.16 Dat zou dan goed kunnen zijn voor 10% van het totale energiegebruik. De Regionale Energiestrategie Groningen gaat, zo kunnen we vaststellen, over 10% van het totale energiegebruik in de provincie.
14. Met het totale energiegebruik doelen we hier op het primaire energiegebruik, het gebruik zonder omzettingsverliezen. Het rendement van de beste Nederlandse elektriciteitscentrales is zo’n 60%: van de 100% primaire energie wordt 60% omgezet in elektriciteit en 40% via het koelwater geloosd. Het finale energieverbruik telt alleen het verbruik van energie als bron van licht, kracht of warmte.
16. De regio Groningen wekte in 2018 ongeveer 1 TWh hernieuwbare elektriciteit op en dat moet toenemen naar 5,7 TWh in 2030, dat is 20.520 TJ; het energiegebruik nu is 204.000 TJ; deling geeft 10%, ondr de aanname dat het totale energiegebruik tot 2030 gelijk blijft.
© 2022 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS