/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Laat van u horen over kernenergie en kernafval


Herman Damveld, 23 september 2021
/Zout/Zoutkoepel.png
Zoutkoepel Pieterburen in 3D

Op 28 september vindt de start plaats van een "open gedachtewisseling" over publieke waarden en feiten bij kernenergie, georganiseerd door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.
Dat is voor het Noorden van belang. De Tweede Kamer besloot op 10 maart jl. de Eemshaven van de lijst voor kerncentrales te schrappen, maar die zou via deze discussie weer op de lijst kunnen komen. De regering wil al vanaf 1976 opslag van kernafval in de noordelijke zoutkoepels (Ternaard in Friesland; Pieterburen en Onstwedde in de provincie Groningen; Schoonloo, Gasselte-Drouwen, Hooghalen en Anloo in Drenthe). Daarnaast worden de kleilagen vlak onder Schiermonnikoog en in de zuidelijke helft van Friesland genoemd.
 
Publieke waarden?
De Raad wil het hebben over "publieke waarden". Maar wat zijn volgens de Raad publieke waarden en wie bepaalt of iets een publieke waarde is? Is het normaal om kernafval te maken dat een miljoen jaar gevaarlijk blijft of is dit een uiting van onverantwoordelijk gedrag? Hoe garandeert de Raad de (financiële) gelijkwaardigheid van de deelnemende partijen? Dergelijke vragen hebben we voorgelegd aan dr. Ron Hillebrand, algemeen secretaris van de Raad. Hij antwoordde op 7 september jl. "dat het niet past in ons beleid om tijdens adviestrajecten in discussie te gaan over de opzet of inhoud van het traject, daar dit niet bevorderlijk is voor onafhankelijke advisering." Maar is het dan nog wel een open gedachtewisseling, ook gegeven de niet-onafhankelijke samenstelling van de commissie van de Raad die de discussie organiseert?
 
Rol van de adviescommissie
De Raad heeft een commissie ingesteld die het advies voorbereidt. De commissie bestaat uit twee leden van de Raad: Emmy Meijers (voorzitter) en Erik Verhoef.
Daarnaast zijn er drie externe leden: André Faaij, wetenschappelijk directeur TNO-energietransitie alsmede hoogleraar Energiesysteemanalyse Universiteit Utrecht & Rijksuniversiteit Groningen; Behnam Taebi, hoogleraar Energie- en Klimaatethiek, TU Delft; Sabine Roeser, hoogleraar Ethiek, TU Delft.
 
Pro-kernenergievisie externe commissieleden
Taebi stelde begin 2019: "Zonder kernenergie krijg je het plaatje gewoon niet kloppend."
Faaij stelde in 2018: "Het is absoluut waar dat de gevaren van kernenergie relatief klein zijn." Op 10 december 2020 stelde hij dat het "wel verstandig (zou) zijn om kernenergie als optie beschikbaar te hebben, zeker na 2030."
Roeser maakte deel uit van de adviesgroep Onderzoeksprogramma Eindberging Radioactief Afval, die het begin 2018 unaniem in orde vond om kernafval eerst honderd jaar bovengronds op te slaan om zo "een financiële reserve op te bouwen waarmee de eindberging kan worden gefinancierd." In plaats van het uitgangspunt 'de vervuiler betaalt' is de ethische visie dat het rechtvaardig is om de lasten van het kernafval naar toekomstige generaties door te schuiven.
 
Gegeven de kernenergievisie van de externe leden van de Raadscommissie is het de vraag waarom juist deze mensen gekozen zijn en of een open gedachtewisseling voldoende kans krijgt. Daarom stellen wij voor dat u van zich laat horen.
We hebben een voorbeeld-inspraakreactie gemaakt die u kunt opsturen, klik hier om te downloaden {doc, 10Kb}.
De gedetailleerde onderbouwing hiervoor staat in een 290 pagina’s dik document, klik hier om te downloaden {pdf, 5Mb}.
De (ultrakorte) samenvatting van deze onderbouwing, klik hier om te downloaden {pdf, 92Kb}.
© 2022 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS