/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Provincie Groningen blijft zich verzetten tegen de opslag van kernafval in zoutkoepels.

 
Herman Damveld, 7 februari 2024
 
De SP-fractie van Provinciale Staten Groningen heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten Groningen over de opslag van kernafval in zoutkoepels.
Op 7 februari 2024 antwoordde GS: “De provincie Groningen heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk uitgesproken tegen de opslag of berging van radioactief afval in Groningen te zijn, in welke vorm dan ook.
Dit is onder meer tot uiting gekomen in de provinciale Omgevingsvisie en in de Nota Ondergrond. Wij voeren (bestuurlijk) overleg om te voorkomen dat onze ondergrond in beeld komt voor deze activiteiten.
Tegen het verlenen van vergunningen voor opslag of berging van radioactief afval zullen wij ons met alle beschikbare wettelijke middelen verzetten.”

Klik hier om de Beantwoordingsbrief {416kB} te lezen.
© 2024 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS