/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!
/Redactioneel/gaswiki.jpg
 
Versteviging van gebouwen. Dit is het bouwkundig zodanig aanpassen van een gebouw dat met redelijke zekerheid kan worden aangenomen dat er geen letsel ontstaat of erger bij een aardbeving. Dit betekent niet, dat er geen schade meer aan het gebouw kan ontstaan.
Aantal te versterken gebouwen. De eerste schattingen van de NAM zaten rond de 50.000 panden. Een werkgroep van het ministerie kwam later met 30.000 tot 90.000. In 2015 liet de provincie Groningen zelf een onderzoek uitvoeren, men kwam toen op een aantal van 152.000 uit. Niet veel later had de NAM ook weer het een en ander nader onderzocht en kwam tot ieders verbazing op 5.000 tot 10.000 uit.
Centrum Veilig Wonen. Eerst heette dit het Project Services Bureau. Het betreft uitbestede werkzaamheden van de NAM met betrekking tot schadeherstel.
Schadeherstel op afstand van de NAM. Dat is ongeveer 50 km van Assen. Het CVW is de naam geworden voor de uitbestede werkzaamheden schadeherstel van de NAM. Het blijven werkzaamheden van de NAM, alleen voeren ze het niet zelf uit. Er is een kantoor gebouwd voor deze werkzaamheden in Appingedam.
Slappe grond. Hiermee bedoelen ze de kleigrond waarop al eeuwen wordt gebouwd en gewoond zonder problemen, maar dat een golvend effect krijgt bij aardbevingen. (Zie ook: Triltafels)
Inklinking. Hiermee bedoelen ze het vacuüm trekken van de gashoudende zandsteenlaag waaruit het gas wordt gezogen. De druk valt weg, de zandsteenlaag kan maar een kant op, dat is naar beneden, omdat boven luchtdruk is en slappe grond. Dit gaat soms schoksgewijs; aardbeving, of geleidelijk; bodemdaling.
Zettingsschade. Hiermee bedoelen ze schade aan gebouwen die ontstaat door de (ongelijke) druk van de gebouwen op de (ongelijke) ondergrond. Er is waarschijnlijk nog geen wetenschappelijk onderbouwde term voor de combinatie van zetting en inklinking.
BV. NAM heeft als rechtsvorm Besloten Vennootschap (BV). Eén van de zaken die gelden bij een BV is dat bij aansprakelijkheid de aandeelhouders aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de waarde van hun aandeel in de BV. Dit is zeer waarschijnlijk de reden waarom schadeleiders de rechtsgang zeer wordt bemoeilijkt.
Commissie bodemdaling. Dit is een commissie die schade door bodemdaling zou moeten vergoeden maar dat uiterst zelden ook doet.
Één loket. Hiermee wordt bedoeld dat de schade door zowel bodemdaling als door aardbevingen door dezelfde organisatie wordt behandeld, of ze bedoelen dat er één callcenter voor komt.
Schade-expert. Dit is een persoon die door het Centrum Veilig Wonen wordt ingehuurd om schade aan woningen vast te stellen na een schademelding. Deze persoon heeft meestal meerdere functies of specifiek voor dit doel een bedrijf opgericht. In veel gevallen heeft deze persoon meerdere bedrijven op zijn naam staan waardoor hij te weinig tijd heeft voor een eventueel contra-expertisetraject. Er zijn ook schade-experts die geen verdere bedrijven op hun naam hebben staan. Dit zijn ZZP-ers.
Wachten. Dit is de periode dat een gedupeerde met aardbevingschade niets hoort of weet wat er gaat gebeuren. Wachten wordt ook wel rekken genoemd. Het wachten heeft geen specifieke eindtijd. De doorlooptijd is zeer variabel een veelal afhankelijk van de soort schade en de snelheid van de schade-expert. Het protocol van het CVW kan niet als leidraad worden beschouwd.
Gemeente. Derde bestuurslaag in het Nederlands staatbestel. De gemeente wordt door het CVW ingeschakeld zodra een door het CVW ingehuurde inspecteur constateert dat een woning onveilig is geworden door aardbevingsschade. Een gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van haar inwoners. De gemeente zet de bewoners uit hun huis met een dwangbevel.
Rechtsbijstand Verzekering. Dit is een vorm van verzekering met als doel de kosten voor een eventuele rechtsbijstand in een rechtszaak te vergoeden door de verzekeraar aan de verzekerde. Mensen woonachtig in het aardbevingsgebied zijn uitgesloten voor zo'n verzekering waardoor zij de kosten voor een rechtszaak zelf moeten betalen.
Aardbevingsschade. Een creatief gevonden term voor mijnbouwschade met als doel de mijnbouwwet te ontduiken. De oorsprong van deze term is niet geheel duidelijk. Dit kan zijn bedacht door de juristen van de NAM, maar ook door de minister van Economische Zaken, dhr. H. Kamp.
Gasjaar. Naast de veel gebruikte gregoriaanse of christelijke jaartelling die start op 1 januari en eindigt op 31 december is in Groningen sinds 2015 het gasjaar geïntroduceerd. Het gasjaar start op 1 oktober en eindigt 30 september. Het doel van deze periode is te voorkomen dat het productieplafond van gas wordt bereikt in de koude periode. De oorsprong van het gasjaar is het instellen van een productieplafond aan de gaswinning. Met zekerheid is te stellen dat deze nieuwe jaartelling is bedacht door dhr. H. Kamp.
Bewoner aardbevingsgebied. Inwoner van Nederland specifiek woonachtig in het concessiegebied van de NAM. Bewoners aardbevingsgebied hebben minder rechten dan overige inwoners van Nederland. Vaak worden zij blootgesteld aan gevaren ver boven de landelijke norm en ook zeker financieel zwaar benadeeld. Ook lopen leerplichtige bewoners van het aardbevingsgebied extra risico door beschadigde schoolgebouwen die niet (meer) voldoen aan de bouwnorm. Het is voor bewoners aardbevingsgebied zeer moeilijk om zich elders te vestigen, hoewel ook voor hen de Europese wet voor Vrijheid van Vestiging zou moeten gelden.
Deze wet is van kracht sinds 1993.
© 2024 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS