/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Meer gasopslag in Norg want minder gas uit GroningenHerman Damveld, 12 maart 2021

Er mag toch 6 miljard kubieke meter (m3) gas worden opgeslagen in de ondergrondse opslag in Norg. Dat heeft de Raad van State (RvS) op 10 maart 2021 bepaald.1 Bezwaren van omwonenden zijn ongegrond verklaard. Een aardbeving met een kracht van 3.5 tot 4.0 op de schaal van Richter wordt aanvaardbaar geacht. Ter vergelijking: de zwaarste aardbeving in Groningen was in augustus 2012 bij Huizinge met 3.6 op deze schaal.

Hoe werkt gasopslag Norg/Langelo?
In het lege gasveld Norg/Langelo wordt van april tot en met september laagcalorisch aardgas opgeslagen. Van oktober tot en met maart kan dit aardgas er weer uitgehaald worden. Vanuit deze ondergrondse gasopslag kan de NAM direct extra aardgas leveren, bijvoorbeeld als het kouder wordt en de vraag onverwacht snel stijgt. De ondergrondse gasopslag is een reservebuffer. In 1997 is de opslag in Norg in gebruik genomen. De NAM vroeg in 2014 toestemming om 7 miljard m3 gas op te slaan in het oude gasveld Langelo bij Norg, onder de gemeenten Noordenveld en Leek. Tot dan ging het om 3 miljard m3. Een uitspraak van de Raad van State op 7 september 2017 heeft dat in de praktijk tot 5 miljard m3 gas beperkt.2 Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de NAM op 29 augustus 2018 gevraagd om af te zien van de opslag van 7 miljard m3 en toestemming te vragen om 6 miljard m3 gas op te slaan. Daar is de NAM in meegegaan, blijkt uit de beschrijving die minister Wiebes gaf in zijn Kamerbrief van 26 april 2019.3 Op 10 september 2019 publiceerde de minister zijn instemmingsbesluit, waartegen omwonenden in beroep zijn gegaan bij de RvS. De RvS heeft op 10 maart 2021 de bezwaren ongegrond verklaard. Volgens de NAM kan bij deze opslagcapaciteit in de winter per dag gemiddeld 76 miljoen m3 gas uit de grond worden gehaald, met een maximum van 96 miljoen m3 per dag.4 Ter vergelijking: in de koude periode begin februari 2021 werd 60 miljoen m3 per dag uit de gasopslag Norg gehaald.5

Opslag Norg nodig, want gaswinning Groningen-veld stopt
De RvS verwijst naar het regeringsbesluit dat in Norg maximaal 6 miljard m3 gas van Groningen-kwaliteit mag worden opgeslagen, omdat de gaswinning uit het Groningen-veld zo snel mogelijk gaat stoppen “vanwege de grote gevolgen en risico’s, waaronder een veiligheidsrisico voor personen, van de door de gaswinning uit het Groningen-veld veroorzaakte aardbevingen. Om die gaswinning zo snel mogelijk te kunnen afbouwen tot nul moet op alternatieve wijze worden voorzien in de vraag naar laagcalorisch gas. Dat gebeurt door de inzet van pseudo-Groningen-gas. Voor een optimale inzet van pseudo-Groningen-gas als alternatief voor gas gewonnen uit het Groningen-veld is de gasopslag Norg nodig en dient deze voldoende opslagcapaciteit te hebben.” En uitbreiding van de gasopslag “maakt het mogelijk om ook bij een langdurig verhoogde vraag tijdens een zeer koude winter, of bij onvoorziene omstandigheden zoals technische problemen, te blijven leveren vanuit de gasopslag Norg, zodat geen extra winning uit het Groningen-veld nodig is.”


Schade door gasopslag mag
De RvS oordeelt dat “niet elk risico op schade kan worden uitgesloten. Maar dat hoeft ook niet om met een winnings- of opslagplan te kunnen instemmen.” Op grond van de uitgebrachte adviezen is “het schaderisico als gevolg van het verruimde drukbereik aanvaardbaar.” Minister Wiebes ging in zijn instemmingsbesluit over Norg van 10 september 2019 uit van een mogelijke aardbeving tussen 3.5 en 4.0 op de schaal van Richter.6 Ter vergelijking: de zwaarste aardbeving in Groningen tot nu toe was in augustus 2012 bij Huizinge en had een kracht van 3.6 op de schaal van Richter. Een aardbeving van 4.0 is 2,5 keer zo zwaar als die bij Huizinge en er komt 4 keer zoveel energie bij vrij.

Gasopslag onder druk
De RvS vernietigde op 22 maart 2017 een eerder opslagplan “omdat het niet op een deugdelijke motivering berustte.” Dat plan stond een ‘drukbereik’ van 225 bar tot 347 bar toe in een van de compartimenten van de gasopslag Norg. Er was volgens de RvS “geen inhoudelijke onderbouwing gegeven van de gevolgen van deze verruiming voor de seismiciteit.” In het nieuwe instemmingsbesluit van 10 september 2019 heeft de minister de NAM wederom toestemming gegeven om de druk in dit compartiment op te voeren van 225 tot 347 bar, om daarmee een maximaal werkvolume van 6 miljard m3 gas te kunnen realiseren. De RvS stelt dat er nu wel voldoende inhoudelijke onderbouwing van de gevolgen is gegeven en verwijst onder meer naar het Staatstoezicht op de Mijnen dat het risico “aanvaardbaar” vindt. Daarom zijn alle bezwaren van omwonenden in de gemeenten Noordenveld en Leek ongegrond verklaard.

28 februari tot 4 maart 2018: koude periode met Norg bijna helemaal leeg
Op 28 februari 2018, de koudste 28 februari in de geschiedenis van de weermetingen, vervoerde Gasunie Transport Services 453 miljoen m3 gas, waarvan drie kwart laagcalorisch gas. Dus 340 miljoen m3 was gas van Groninger kwaliteit. Per uur is dat 14,67 miljoen m3. Dat was 3,5 keer zoveel als het maximum van 96 miljoen m3 per dag dat uit Norg gehaald kan worden.7 Deze gasopslag voor Gronings gas was begin 2018 voor 72% gevuld. Dit nam af naar 20% op 24 februari en naar 10% op 6 maart, het einde van de koude periode. Op 2 april 2018 zat er nog 1% gas in.8 Voor een overzicht van de gasopslag Norg vanaf 2011 zie ook figuur 1, waaruit blijkt dat de afgelopen vijf jaar de gasopslag vaker leeg of bijna leeg was in maart.

/Redactioneel/Grafiek.jpg
© 2024 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS