/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Gaskennis op de markt brengen

 
(een onthullend artikel  dat in december 2002 is geschreven door Herman Damveld voor Technisch Weekblad)
 
GRONINGEN- “We willen onze kennis over aardgas naar de markt brengen. We doen strak, ordelijk en niet luxe,” zei Dr. Roy Bilbé, General Manager van Gasunie Research bij de opening van het nieuwe gebouw.
Gasunie Research bestaat pas sinds februari 2001. Voordien deed Gasunie ook onderzoek, maar “Gasunie Research heeft nu 55 externe klanten wereldwijd. We proberen innovatief een rol te spelen bij bijvoorbeeld de transitie naar waterstof in Europa. We zien aardgas als brug naar de toekomst,” stelde Bilbé.

Hij vervolgde: “Om deze brug te benadrukken hebben we 250 vierkante meter van de allernieuwste hoogrendement-zonnepane­len op ons dak geplaatst. Uit de elektriciteit van deze pane­len maken we waterstof.”
Ir. Jeroen van der Veer, president-directeur van N.V. Konin­klijke Nederlandsche Petroleummaatschappij, benadrukte het belang van aardgas: “De wereldolieproductie is nu 75 miljoen vaten per dag. Bij aardgas gaat het om een energie-inhoud die vergelijkbaar is met 60 miljoen vaten per dag. En over 50 jaar zal de aardgasproductie toenemen naar wat overeenkomt met 140 miljoen vaten per dag. Gas gaat nog zo'n 70 jaar mee.”

“Onderzoek en ontwikkeling in de energiewereld is nu nog maar 10% in vergelijking met het jaar 2000,” legde Bilbé uit, “maar er zijn ook nieuwe kansen: de consultancy. Wij streven er naar de kennis over gas die in 40 jaar is opgebouwd, op de markt te verkopen, bijvoorbeeld aan nutsbedrijven, die net als wij mikken op een duurzame energievoorziening.”
In het bedrijfsleven is volgens Bilbé “blijvende aandacht voor energiebesparing door nieuwe technologieën met een hoog rende­ment. Daar heeft Gasunie 15 jaar ervaring mee. Concreet bete­kent deze ervaring dat bij 300 grote ondernemingen energiebe­sparingen van 15 tot 30% realistisch bleken te zijn. Gasunie Research zet dit werk voort op basis van 'no cure, no pay'.”

Om de hoge rendementen te halen en te voldoen aan milieueisen doet Gasunie Research verbrandingsonderzoek in samenwerking met de Universiteit Groningen. “We helpen de ondernemingen zo om te voldoen aan emissie-eisen,” stelde Bilbé.

Een belangrijk speerpunt van Gasunie Research wordt de veilig­heid. Bilbé: “In de beleving van iedereen is veiligheid een belangrijk thema. Gasunie heeft ervaring met veilige winning en transport van aardgas. We hebben wereldwijd unieke kennis op het gebied van rekenmodellen om de veiligheid van installa­ties te beschrijven. De modellen zijn gevalideerd en dat heeft vele miljoenen gekost. Die kennis kunnen we verkopen.”
© 2019 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS