/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Aardgas 42% totaal energiegebruik

 
Herman Damveld, 19 januari 2023
 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op 16 januari jl. een rapport uitgebracht over het aardgasgebruik per sector vanaf 1990 tot en met 2021.1 Daaruit blijkt het grote belang van aardgas in de Nederlandse energievoorziening. Laten we er één jaar uitnemen: het jaar 2021. Aardgas leverde toen 42% van het totale energiegebruik. Uitgedrukt in petajoule (PJ, een eenheid van energie) ging het om 1.256 PJ, terwijl het totale energiegebruik 3020 PJ was.2
In onderstaande tabel staat het gebruik per sector zowel in petajoule als in percentrage van het totale aardgasgebruik. Omdat aardgas 42% levert van het totale energiegebruik hebben we ook uitgerekend welk aandeel de afzonderlijke sectoren hebben in het totale energiegebruik. Woningen zijn dus goed voor een kwart van het totale aardgasgebruik.
Tabel
Aardgasgebruik per sector in 2021
Gebruik in petajoule (PJ)
Gebruik sector in %
In % totale energiegebruik
Woningen
302
24
10
Energiebedrijven
271
21,5
9,1
Nijverheid
355
28,5
12,1
Landbouw
129
10
4,2
Diensten, afval, water en reparatie
115
9
3,8
Olieraffinaderijen
45
3,5
1,5
Winning olie en gas
22
2
0,7
Overig
17
1,5
0,6
Totaal
1256
100
42
© 2024 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS