/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

De 'Damveld Papers'

Een serie artikelen over de gaswinning en de energievoorziening in de breedste zin van het woord, uitgezocht en geschreven door Herman Damveld, zelfstandig onderzoeker en publicist te Groningen.

Opmerking over de bronvermeldingen. Onder meer de overheidsdocumenten worden op een voor ons onbekend moment verplaatst naar een archief en krijgen dan een andere naam, die moeilijk terug te vinden is. Daardoor kan het zijn dat sommige links niet meer werken. We hebben ons best gedaan om de juiste bronvermeldingen en links op te sporen. Als u echter een link tegenkomt die niet werkt, neem dan contact met ons op en dan gaan we ermee aan de slag. Wanneer u zelf de juiste link ontdekt heeft, stellen wij het zeer op prijs als u dat aan ons zou willen doorgeven.

Wetenswaardigheden kernenergie, kernafval en energie


 Bijgewerkt!-->11 februari 2024

De afgelopen tijd lees ik regelmatig artikelen over de mooie vooruitzichten voor nieuwe kerncentrales. Daarbij gaat het, zoals bijvoorbeeld in het Dagblad van het Noorden van 9 november 2023, vaak over ‘kleine kerncentrales’.
Ze heten ook wel SMR, wat staat voor small modular reactor, een verzamelnaam voor wel 60 verschillende ontwerpen van een groot aantal bedrijven wereldwijd.

Lees verder...

Opslag kernafval in Noord-Nederlandse zoutkoepels weer op de agenda


14 januari 2024

De gemeenteraad van Borsele besloot op 11 januari 2024 in te stemmen met de bouw van nieuwe kerncentrales, als onder meer snel begonnen wordt met de definitieve opslag van kernafval. De regering neemt halverwege 2024 “een besluit over het maatschappelijke traject om te komen tot een eindberging.” Daarvoor wordt een routekaart gemaakt. De opslag van kernafval in de Noord-Nederlandse zoutkoepels komt daarmee weer op de agenda.

Lees verder...

Wel kerncentrales maar geen kernafval onder de eigen grond?


10 november 2023

In de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland pleiten verschillende politieke partijen voor de bouw van kerncentrales als oplossing voor de energieproblemen. Maar waar blijft het afval?

Lees verder...

Pieter Omtzigt met een eenzijdig pleidooi voor kernenergie


3 november 2023

Pieter Omtzigt beweert dat kernenergie nodig is als de zon niet schijnt en de wind niet waait. Als bewijs daarvoor haalt hij een rapport van Netbeheer Nederland aan. Maar in dit rapport staan vier toekomstbeelden, waarvan twee met en twee zonder kernenergie.

Lees verder...

Vijftig jaar plannen opslag kernafval in zoutkoepels


9 oktober 2023

Niet alleen is het op 25 oktober vijftig jaar geleden dat de kerncentrale Borssele in bedrijf kwam, ook de plannen voor opslag van kernafval in zoutkoepels zijn vijftig jaar oud.

Lees verder...

Zoutkoepel Gorleben wordt opgevuld met zout en niet met kernafval

16 augustus 2023

Gorleben was jarenlang hét voorbeeld voor Nederland voor de definitieve opslag van kernafval in een mijn in een zoutkoepel. Maar nu deze ongeschikt blijkt te zijn, gooien ze hem weer dicht. Met zout!

Lees verder...

Kernafval ofwel: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”

5 augustus 2023

....opslag van kernafval in zoutkoepels of kleilagen. Daarover organiseert het RI de komende tijd twee bijeenkomsten. Ik heb het RI gevraagd of ik daar een inleiding zou mogen verzorgen vanwege mijn kennis van en ervaring met dit onderwerp. Maar nee, kritiek op hoe het RI stilzwijgend het regeringsbeleid volgt, mag niet aan de orde komen.

Lees verder...

21% minder aardgas gebruikt in 2022

25 juli 2023

Het aandeel kernenergie steeg in het totale energiegebruik van 1 naar 1,5%. 
Dat klinkt alsof we meer kernenergie zijn gaan gebruiken. Wat natuurlijk niet klopt.

Lees verder...

Regering maakt routekaart eindberging kernafval in zout of klei

5 juni 2023

Op 30 mei 2023 maakte de regering bekend dat men tot 11 juli a.s. kan reageren op de plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales, de verlenging van de levensduur van de kerncentrale Borssele en de eindberging (definitieve opslag) van kernafval. Daarbij valt op dat de regering het heeft over eindberging, maar dat de woorden ‘zoutkoepel’ of ‘kleilaag’ niet worden genoemd.

Lees verder...

Opslag van waterstof in de zoutkoepel Zuidwending en nergens anders

14 april 2023

Op vijf kilometer ten oosten van Veendam ligt de zoutkoepel Zuidwending. EnergyStock, een bedrijf van de Gasunie, maakte op 10 juni 2022 officieel bekend hier waterstof te willen opslaan in tien cavernes.

Lees verder...

Afvang broeikasgas CO2 bij Eemshaven-centrale en opslag in lege gasvelden; een overzicht van 2010 tot 2023

2 april 2023

Kan afvang en opslag broeikasgas CO2 bij Eemshaven-centrale?

Lees verder...

Meer stroom uit zon en wind, minder aardgas, kernenergie en kolen blijven gelijk

7 maart 2023

In 2022 kwam er veel meer elektriciteit uit zon en wind en juist veel minder uit aardgas. Het aandeel zon en wind in de elektriciteitsvoorziening steeg naar 33%, terwijl het aandeel aardgas daalde naar 40%.

Lees verder...

Eemshaven geschrapt voor bouw kerncentrale

11 december 2022

De regering wil het liefst twee nieuwe kerncentrales laten bouwen bij Borssele in Zeeland en houdt de Maasvlakte achter de hand, staat in een op 9 december 2022 verschenen brief van de regering. De Eemshaven wordt uit het wettelijk kader geschrapt als locatie voor kerncentrales. Als de regering dit ook daadwerkelijk uitvoert, komt daarmee een eind aan een geschiedenis van 45 jaar.

Lees verder...

Vestigingsplaatsen kerncentrales en kernafval

27 maart 2023

Bijna alles over kernenergie samengevat in 19 onderwerpen

Lees verder...

Zoutwinning en de georganiseerde onverantwoordelijkheid

28 november 2022

De provincie Groningen heeft een aandeel in het bedrijf Nedmag, dat bij Veendam zout wint. Dit bedrijf kampt nog steeds met de gevolgen van een lekkage uit een caverne in 2018. Men zou kunnen verwachten dat Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen had ingegrepen om het probleem op te lossen. Maar dat is niet het geval..

Lees verder...

Geen rooskleurige toekomst aardgas en kernenergie

31 oktober 2022

Op Europese schaal ziet de toekomst van elektriciteit uit zowel aardgas als kernenergie er niet rooskleurig uit. De blijvend hoge opwekkingskosten zijn hiervan de oorzaak, concludeert het onderzoeksbureau Rystad Energy.

Lees verder...

Aardgasbaten 454 miljard euro

30 september 2022

In Nederland wordt aardgas gewonnen uit het Groningen-veld en vele kleine velden op land en op zee. De baten van deze activiteiten zijn een bron van inkomsten voor de schatkist.

Lees verder...

Leerzame tabellen over aardgas in de Miljoenennota

22 september 2022

Op dinsdag 20 september verscheen de Miljoenennota met ook een bijlage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarin staan ook allerlei gegevens over de winning van aardgas en de gevolgen daarvan.

Lees verder...

Professor-titel als machtsmiddel bij aardgas en bij kernafval in zoutkoepels

12 september 2022

Het valt me op dat mensen die zich professor mogen noemen, hun titel stelselmatig op een onjuiste manier inzetten voor de winning van aardgas, en voor kernenergie en de opslag van kernafval in zoutkoepels. Twee voorbeelden.

Lees verder...

Gaswinning Groningen 10 jaar na de aardbeving bij Huizinge

11 augustus 2022

De geschiedenis van de gaswinning in het Groningen-veld vanaf de aardbeving bij Huizinge tot heden komt in deel 1 aan de orde. Daarbij beperk ik me tot de feiten. De plannen om door te gaan met de gaswinning uit het Groningen-veld bespreek ik in deel 2. Daarbij ontkom ik niet aan een oordeel over de feiten.

Lees verder...

Kernenergie, kernafval en energie, feiten en ethiek

Over radioactief afval en zoutkoepels

4 april 2022

Al 46 jaar is er een discussie over kernenergie in Nederland. Een besluit is echter nooit genomen. De VVD, D66, het CDA en de CU hebben op 15 december 2021 een nieuwe voorzet gegeven. Volgens het coalitieakkoord gaat het nieuwe kabinet zorgen “voor veilige, permanente opslag van kernafval.” Ook zet het kabinet “de benodigde stappen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales” en reserveert daarvoor “5 miljard euro.”

Lees verder...

Begerige blikken naar Groninger gas

14 maart 2022

Begin februari 2022 leek het er echt op dat de gaswinning uit het Groningen-veld na dit jaar bijna helemaal zou stoppen. Dat zou in het nieuwe gasplan komen te staan, dat de regering voor 1 april zou publiceren. Maar toen begon de Russische regering met de oorlog tegen Oekraïne. Sindsdien is meer gas uit het Groningen-veld de begerige boodschap die we herhaaldelijk horen en lezen.

Lees verder...

Kerncentrale Eemshaven voor veilige gaswinning Groningen?

4 maart 2022

David Smeulders, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, wil stikstof injecteren in het Groningen-gasveld. Zo zou de gaswinning veilig kunnen. Maar voor het maken van de benodigde stikstof is evenveel elektriciteit nodig als de kerncentrale Borssele kan produceren..

Lees verder...

Ook met kernenergie EU nog steeds energie-afhankelijk van Rusland

22 februari 2022

We lezen herhaaldelijk dat Rusland de oorzaak is van de hoge aardgasprijzen en dat kernenergie kan helpen om minder afhankelijk te worden van Rusland. Dat klopt echter niet, blijkt uit enig rekenwerk.

Lees verder...

Vragen over “duurzame zoutwinning” voor persluchtopslag Zuidwending

10 februari 2022

Het zoutwinningsbedrijf Nobian organiseert op 14 en 16 februari informatieavonden bij Zuidwending. Het gaat om het maken van zoutholtes (cavernes) in de zoutkoepel Zuidwending. De cavernes moeten gebruikt worden voor de opslag van perslucht door Corre Energy. Dit plan roept vele vragen op, die we in vier groepen onderverdelen.

Lees verder...

Vragen bij opslag perslucht zoutkoepel Zuidwending

21 januari 2022

Het bedrijf Corre Energy wil perslucht opslaan in de zoutkoepel Zuidwending en houdt daarover vanaf 24 januari drie informatieavonden. Dat komt goed uit, want het plan roept veel vragen op. Hieronder noemen we er zeven.

Lees verder...

Toch 12 miljard kuub gas winnen uit Groningen?

7  januari 2022

Als we een koude winter krijgen, moet er 12 miljard kuub gas uit het Groningen-veld gehaald worden. Dat staat in de brief die demissionair minister Blok van Economische Zaken en Klimaat donderdagavond 6 januari 2022 naar de Tweede Kamer stuurde.

Lees verder...

Kernafvalprobleem “valt reuze mee” volgens CDA-lid Tweede Kamer

27 oktober 2021

Zo af en toe verschijnen er berichten, dat chemisch afval veilig in zoutkoepels kan worden opgeslagen. Als voorbeeld wordt Duitsland genoemd.
Op 17 oktober 2021 verscheen hierover een serie tweets van Lars Roobol van het RIVM.
 Als reactie daarop stelde Henri Bontenbal, Tweede Kamerlid voor het CDA, op dezelfde datum de volgende tweet.

Lees verder...

Zoutkoepels voor opslag van waterstof of van kernafval

4 oktober 2021

De Gasunie heeft plannen om waterstof op te slaan in de zoutkoepel in het Groningse Zuidwending. Voor grootschalige opslag van waterstof zijn meer zoutkoepels nodig. En tegelijkertijd wil men, 'ook nog ruimte over te houden voor opslag van nucleair afval in de toekomst.'

Lees verder...

Aardgas van zegen naar ongewenste energiebron in de kwetsbare samenleving

5 september 2021

Aardgas werd aanvankelijk als een grote zegen beschouwd. De afgelopen jaren kwam aardgas echter vooral negatief in het nieuws door de aardbevingen in Groningen en de bijdrage aan het broeikaseffect.

Lees verder...
 Belangrijk aardbevingsrapport opnieuw gepubliceerd!
5 augustus 2021

Op 16 augustus is het negen jaar geleden dat er een aardbeving was bij Huizinge. In de maanden daarop ging het over de afhandeling van schade. Of de gaswinning naar beneden moest, was nog geen onderwerp van discussie. Het werd pas een groot thema na het verschijnen van een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen begin 2014.   
Lees verder..
 Kans op aardbevingen met dodelijke afloop door gaswinning blijft
12 juli 2021

We lezen vaak de uitspraak dat bij de gaswinning in Groningen de veiligheid voorop staat. Maar het overheidsbeleid blijft onverminderd uitgaan van de kans op een zwaardere aardbeving dan tot nu toe heeft plaatsgevonden. Dat blijkt ook uit een rapport dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op 12 juli 2021 heeft uitgebracht.  
Lees verder..
 Meer gasopslag in Norg want minder gas uit Groningen
12 maart 2021

Er mag toch 6 miljard kubieke meter (m3) gas worden opgeslagen in de ondergrondse opslag in Norg. Dat heeft de Raad van State (RvS) op 10 maart 2021 bepaald. Bezwaren van omwonenden zijn ongegrond verklaard. Een aardbeving met een kracht van 3.5 tot 4.0 op de schaal van Richter wordt aanvaardbaar geacht.  
Lees verder..
 Fukushima 10 jaar later
1 maart 2021

Verschillende politieke partijen willen nieuwe kerncentrales. De Eemshaven staat met Borssele en de Maasvlakte al vele jaren op de lijst.1 Ook al zou de kans op een kernongeval klein zijn, de gevolgen zijn groot. Dat leert het ongeluk met de Japanse kerncentrale Fukushima ons, nu tien jaar geleden.  
Lees verder..
 Klimaatafspraken provincie Groningen: 300 grote windmolens en 5,4 miljoen zonnepanelen
17 januari 2021

In het Klimaatakkoord van juni 2019 is bepaald dat er een Regionale Energiestrategie moet komen over de opwekking van elektriciteit uit zon en wind. Zo is er ook een Regionale Energiestrategie Groningen. Het staat niet in de plannen, maar we kunnen uitrekenen dat daarvoor in het jaar 2030 zeker 300 grote windmolens en 5,4 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd moeten zijn.  
Lees verder..
 Energie uiteengezet
19 december 2020

Groningen heeft te maken met aardbevingen. Het energiegebruik staat ook in de belangstelling door de klimaatgevolgen van het gebruik van aardgas, olie en kolen. Tegelijk stelt Herman Damveld vast dat veel mensen weinig weten over hun eigen energiegebruik of over dat van Nederland. Informatie daarover was helaas niet gemakkelijk te vinden.  
Lees verder..
 NAM maakt toegankelijke maar moelijk vindbare filmpjes over hun wetenschappelijk onderzoek
25 november 2020

De NAM heeft talloze voor velen moeilijk leesbare wetenschappelijke rapporten gemaakt over het onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning in het Groningen-veld.
Lees verder..
 Mijnbouwschade op 100 kilometer afstand aannemelijk
10 oktober 2020

De afgelopen tijd was er discussie over de vraag of aan de rand van het Groningen-veld mijnbouwschade te verwachten is. Het IMG stelde “Het is opvallend dat verreweg de meeste meldingen uit gebieden komen met de kleinste kans op schade.."
Lees verder..
 Gebruik gas van Groninger kwaliteit stopt niet als de winning stopt
27 september 2020

De regering is van plan om de gaswinning uit het Groningen-veld te stoppen. Als het kan over twee jaar en anders in 2026. De Nederlandse vraag naar gas van Groninger kwaliteit stopt echter niet en daalt met hooguit een kwart.
Lees verder..
 Aardgaskosten volgend jaar vier keer zo hoog als aardgasbaten
17 september 2020

De aardgaskosten zijn volgend jaar vier keer zo hoog als aardgasbaten. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Lees verder..
 Boek over voorzienbare aardbevingsproblemen, twijfelachtige versterking en voortijdig einde gaswinning Groningen
11 september 2020

De groeiende aardbevingsproblematiek was al begin deze eeuw te voorzien, de versterking van huizen is binnenkort niet meer nodig en door beter beleid had de gaswinning uit het Groningen-veld langer door kunnen gaan dan tot 2022. Dat zijn drie belangrijke conclusies uit het boek van Charles Vlek.
Lees verder..
 Rond Loppersum gaan de aardbevingen door
 3 september 2020

Rond Loppersum blijven aardbevingen voorkomen, ook als de gaswinning uit het Groningen-veld gestopt is. Maar het is niet bekend hoe lang. Dat stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in haar voortgangsrapportage dat op 2 september 2020 verschenen is.
Lees verder..
 Huizinge, 8 jaar later
 13 augustus 2020

Op 16 augustus 2012 ‘s avonds om 22:31 uur was er een aardbeving bij Huizinge in de gemeente Loppersum. Het KNMI stelde aanvankelijk dat de aardbeving een kracht had van 3.4 op de schaal van Richter, maar heeft dat op 29 januari 2013 bijgesteld naar 3.6 
Lees verder..

Niet zwaarte aardbeving telt, maar de beweging van de bodem

29 mei 2020

Bij een aardbeving in het Groningen-gasveld geeft het KNMI de kracht aan op de schaal van Richter. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaat bij eventueel te nemen maatregelen echter niet uit van de schaal van Richter, maar van het schudden van de grond (de grondversnelling of grondsnelheid). 

Lees verder...

Zeven jaar na de aardbeving bij Huizinge, een bestandsopname

12 augustus 2019

Op 16 augustus 2012 's avonds om één minuut over half elf was er een aardbeving bij Huizinge in de gemeente Loppersum. Het KNMI stelde aanvankelijk dat de aardbeving een kracht had van 3.4 op de schaal van Richter, maar heeft dat op 29 januari 2013 bijgesteld naar 3.6.
Lees verder...

Uitbreiding gasopslag Norg/Langelo om Groningen-veld te ontzien

28 april 2019

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) wil 6 miljard kubieke meter (m3) gas opslaan bij Norg/Langelo en heeft hiervoor op 26 april 2019 een vergunning gevraagd aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Volgens minister Wiebes is uitbreiding van deze gasopslag “gunstig (…) voor het seismisch risico van het Groningen-veld.” De sterkst mogelijke aardbeving bij deze gasopslag ligt volgens de NAM tussen 3.6 en 4.0 op de schaal van Richter. Dat is een aardbeving gelijk aan of zwaarder dan bij Huizinge in 2012.
Lees verder...
© 2024 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS