/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

De 'Damveld Papers'

Een serie artikelen over de gaswinning en de energievoorziening in de breedste zin van het woord, uitgezocht en geschreven door Herman Damveld, zelfstandig onderzoeker en publicist te Groningen.

 

Versterking woningen in aardbevingsgebied Groningen vaak onnodig

24 maart 2020

De versterking van woningen in het Groninger aardbevingsgebied is vaak onnodig. Mede door het stoppen van de gaswinning uit het Groningen-veld over twee en een half jaar is de noodzaak tot slopen en nieuwbouw achterhaald.” Dat stelde prof. dr. ir. Mick Eekhout.

Lees verder...

Staatstoezicht op de Mijnen over versterking en veiligheid Groningen

6 februari 2020

Op 3 februari 2020 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een rapport uitgebracht over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Er staat ook een aantal uitspraken in het rapport die de moeite van het vermelden waard zijn.

Lees verder...

Gaskennis op de markt brengen

december 2002(!)

“We willen onze kennis over aardgas naar de markt brengen. We doen strak, ordelijk en niet luxe,” zei Dr. Roy Bilbé, General Manager van Gasunie Research bij de opening van het nieuwe gebouw.
Lees verder...

Blad ASN Bank eenzijdig positief over kernenergie

16 december 2019

Regelmatig lezen we dat kernenergie voordelen heeft: er zou geen broeikasgas CO2 vrijkomen; de voorraden uranium en thorium zijn ruim voldoende; kernenergie heeft weinig ruimte nodig; de veiligheid van kerncentrales is sterk verbeterd; opslag van kernafval kan veilig. Deze argumenten, om maar een paar voorbeelden te noemen, gebruikt Marieke van Gils in het blad van de ASN Bank van december 2019.
Lees verder...

Aardbevingen geven veel werkgelegenheid

7 november 2019

De aardbevingen door de gaswinning  zorgen voor nogal wat werkgelegenheid om de afhandeling van de schade te organiseren. Dit los van het daadwerkelijke herstel van schade.
Lees verder...

Gemeente Groningen zwijgt over aardbevingsrisico

13 oktober 2019

De gemeente Groningen licht bewoners niet in over het aardbevingsrisico. Het gaat met name over 2200 adressen in de wijken Beijum en Leeuwenborg met een licht verhoogd risico. Hoezo staat de bewoner centraal en de veiligheid voorop?
Lees verder...

Zeven jaar na de aardbeving bij Huizinge, een bestandsopname

12 augustus 2019

Op 16 augustus 2012 's avonds om één minuut over half elf was er een aardbeving bij Huizinge in de gemeente Loppersum. Het KNMI stelde aanvankelijk dat de aardbeving een kracht had van 3.4 op de schaal van Richter, maar heeft dat op 29 januari 2013 bijgesteld naar 3.6.
Lees verder...

Valse start nieuwe discussie opslag kernafval

24 juli 2019

De Europese Commissie wil dat de lidstaten op zoek gaan naar definitieve opslagplaatsen voor kernafval. Om daaraan tegemoet te komen heeft de regering het Rathenau Instituut (RI) de opdracht gegeven een discussie te organiseren. Het RI heeft dat op 11 juli jl. op zijn website aangekondigd met een tekst die vele vragen oproept. Daarmee krijgt de discussie over de definitieve berging van kernafval in met name de Noordelijke zoutkoepels een valse start.
Lees verder...

Aardgasbaten regering 7 miljoen euro per dag

22 juli 2019

Door alle verhalen over de kosten van versterken en schadeafhandeling zou je kunnen denken dat de overheid niet veel meer verdient aan de gaswinning. Maar dat klopt niet. De overheid ontvangt 7 miljoen euro aardgasbaten per dag, alle dagen van het jaar, ook in het weekend.
Lees verder...

Aardbeving Westerwijtwerd tussen “niet onverwacht” en “crisisaanpak vereist”

1 juni 2019

Terwijl de NAM de aardbeving bij Westerwijtwerd niet onverwacht en niet opvallend noemde, vond het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat een crisisaanpak van de versterking nodig is voor de veiligheid van de Groningers.
Lees verder...

Uitbreiding gasopslag Norg/Langelo om Groningen-veld te ontzien

28 april 2019

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) wil 6 miljard kubieke meter (m3) gas opslaan bij Norg/Langelo en heeft hiervoor op 26 april 2019 een vergunning gevraagd aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Volgens minister Wiebes is uitbreiding van deze gasopslag “gunstig (…) voor het seismisch risico van het Groningen-veld.” De sterkst mogelijke aardbeving bij deze gasopslag ligt volgens de NAM tussen 3.6 en 4.0 op de schaal van Richter. Dat is een aardbeving gelijk aan of zwaarder dan bij Huizinge in 2012.
Lees verder...

 Dit jaar 12,5% kans op aardbeving groter of gelijk aan die bij Huizinge

Nog eens 3.000 gebouwen met een verhoogd risico

18 april 2019

Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) neemt dit jaar de kans op een aardbeving groter of gelijk aan die bij Huizinge af van 14,5% naar 12,5%. Ook heeft het SodM voor het eerst aan de rand van het aardbevingsgebied 3.000 gebouwen aangemerkt die mogelijk versterkt moeten worden.
Is Groningen nu veiliger geworden?
Lees verder..

 Kerncentrales op thorium doorgelicht

7 april 2019

In Groningen pleiten naast de PVV het Forum voor Democratie voor de bouw van kerncentrales die draaien op thorium in plaats van uranium.i ii iii iv Tegenstanders van windenergie noemen thoriumcentrales ook dé oplossing voor aardbevingen door de gaswinning.v vi De bewering is dat deze vorm van kernenergie goedkope elektriciteit levert, al over op overzienbare termijn beschikbaar komt, dat thorium overvloedig aanwezig is, weinig kernafval veroorzaakt, dat thorium CO2-vrij is en niet geschikt voor de aanmaak van kernwapens.
Lees verder..

 Wat heeft Groningen aan kenniscentra?

16 maart 2019

De aardbevingen door de gaswinning in Groningen geven aan allerlei instanties werk. Vandaag bespreek ik drie organisaties die zich bezighouden met kennis. Schieten Groningers die last hebben van aardbevingen hier wat mee op? Een gemengd antwoord. 
Lees verder..

 10 wetenswaardigheden over kernenergie

14 februari 2019

Herman zet 10 wetenswaardigheden over kernenergie op een rijtje.. 
Lees verder..

 Gaswinning daalt door meer stikstof en minder koude winters

11 februari 2019

Volgens minister Wiebes kan de gaswinning uit Groningen 1,5 miljard kubieke meter (m3) dalen.i Dat komt door de inzet van meer stikstof en door de veronderstelling dat de winters minder koud zullen zijn. 
Lees verder..

 Over rekenmodellen die niet kloppen met metingen

27 januari 2019

De gemeten gegevens over aardbevingen komen soms niet overeen met wat de uitkomsten zouden moeten zijn volgens rekenmodellen. Daarom heeft minister Wiebes het bedrijf Fugro de opdracht gegeven om dat nader te onderzoeken. Fugro doet onder meer onderzoek naar zowel de diepe ondergrond als de aardlagen daarboven.
Lees verder..

 Milieudefensie-blad Down to Earth vertelt niet het juiste verhaal over kernenergie

15 januari 2019

In het laatste nummer van Down to Earth, een initiatief van Milieudefensie, staat een artikel van Mirjam van der Linden en Elke van Riel over kernenergie. Ze citeren vooral Behnam Taebi.
Lees verder..

 Eén jaar na de aardbeving bij Zeerijp: draagvlak gaswinning kalft af en chaos neemt toe

4 januari 2019

Na de aardbeving bij Zeerijp besloot de regering de gaswinning te stoppen (niet in 2018 maar in 2031) en ook de grootschalige plannen voor de versterking van huizen stop te zetten (en wel meteen in 2018). De regering inde in 2018 wel elke dag 7,1 miljoen euro aan aardgasbaten.
Lees verder..
 De Nationaal Coördinator Groningen treft geen blaam(?!)
20 december 2018

Op 19 december jl. om half 10 in de ochtend had ik op het kantoor van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een gesprek met vertegenwoordigers van de NCG die hier niet met name genoemd willen worden.Het ging over de open brief die ik aan de NCG had gestuurd. Die brief ging over het Plan van Aanpak voor de versterking van huizen en andere gebouwen.
Lees verder..
 Energie uiteengezet
30 november 2018

Groningen heeft te maken met aardbevingen. Het energiegebruik staat ook in de belangstelling door de klimaatgevolgen van het gebruik van aardgas, olie en kolen. Tegelijk stelt Herman Damveld vast dat veel mensen weinig weten over hun eigen energiegebruik of over dat van Nederland. Informatie daarover was helaas niet gemakkelijke te vinden.  
Lees verder..
 Plannen opslag in (lege) gasvelden en zoutkoepels samengevat
21 november 2018

Er is weer een rapport verschenen over ondergrondse opslag. Dit keer gaat het over opslag van onder meer aardgas, waterstof of CO2 in 42 gasvelden of in 10 Noordelijke zoutkoepels.  
Lees verder..
 Stikstoffabriek Zuidbroek twee jaar later klaar, Groningen langer onveilig
19 november 2018

De bouw van de nieuwe stikstoffabriek bij Zuidbroek duurt vijf jaar. Dat schreven ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 14 februari 2018 aan minister Wiebes. Dit staat in documenten die verkregen zijn via de Wet op de Openbaarheid van Bestuur (WOB).  
Lees verder..
 Kernenergie, kernafval en energie in Nederland en wereldwijd: een overzicht
16 november 2018

VVD, PVV en CDA willen nieuwe kerncentrales in Nederland maar hoe en wat, daarover zwijgen ze. Laat staan dat ze het hebben over een kerncentrale aan de Eemshaven of de opslag van kernafval in zoutkoepels of kleilagen in Noord-Nederland. 
Lees verder..
 Gaswinning tussen 15 en 25,5 miljard kuub
14 november 2018

Minister Wiebes heeft vandaag, 14 november 2018, zijn gasbesluit bekend gemaakt. In allerlei eerdere berichten van hem staat mag er komend jaar 19,4 miljard kuub gewonnen mag worden. Maar nu rekent hij uit hoeveel het is bij een warm of koude winter. De uitkomst: bij een warme winter wordt het 15 miljard kuub, maar bij een koude winter mag de NAM 25,5 miljard kuub oppompen uit het Groningen-veld. 
Lees verder..
 Eemshaven blijft op de lijst kerncentrales
6 november 2018

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff wil zo snel mogelijk nieuwe kerncentrales bouwen in Nederland. Dat zei hij op 5 november 2018 in Nieuwsuur. Hij zweeg over de vraag waart die kerncentrales zouden moeten komen. En let wel: de Eemshaven komt nog steeds in aanmerking voor de bouw van kerncentrales. 
Lees verder..
 Mislukkende schadeafhandeling
22 oktober 2018

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade (TCMG) wil nieuwe mensen inhuren voor de afhandeling van de schade door de Groninger aardbevingen. Volgens een niet-openbaar document moeten de nieuwe mensen hiervoor een bewijs van goed gedrag, een zogeheten disclosure statement, overleggen.
Lees verder..
 Geslaagde schadeafhandeling
16 oktober 2018

Al heel wat jaren lees ik over de schade die maar niet op een goede manier wordt afgehandeld. De aardbevingen gaan door en de schades ook. Maar ik heb een voorbeeld van een geslaagde schadeafhandeling, namelijk die van mezelf.
Lees verder..
Mijnraad: geen mening over doden en gewonden door aardbevingen
17 september 2018

De Mijnraad heeft geantwoord op vragen die personen en organisaties konden stellen over het advies van de Mijnraad over de gaswinning voor de komende tijd. Opvallend in het antwoord is dat zowel de Mijnraad als het KNMI geen mening hebben over de doden en gewonden die bij aardbevingen kunnen vallen.
Lees verder..
De NAM betaalt minder aan Groningen dan je zou denken
10 augustus 2018

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 25 juni 2018 een hoofdlijnenakkoord gesloten met Shell en Exxon Mobil, de eigenaren van de NAM. Volgens dat akkoord draagt de NAM van 2018 tot en met 2029 in totaal 500 miljoen euro bij aan het toekomstperspectief van Groningen. Een simpele som leert dat het neerkomt op 42 miljoen euro per jaar. Dat is aanzienlijk minder dan de 77 miljoen euro die de NAM jaarlijks vanaf 2014 bijdroeg.
Lees verder..
 Aardbevingen Groningen: de oorzaken uiteengezet.
20 april 2018

Het Groningse gas zit onder hoge druk opgesloten in zandsteenlagen die volgens het Staatstoezicht op de Mijnen in het hele Groningen-veld met elkaar in verbinding staan. Veranderingen in de drukverdeling worden na een aantal jaren uitgevlakt. Het maakt daarom niet veel uit waar precies het gas gewonnen wordt. Het is als met het leegpompen van een vijver: het waterniveau zakt uniform, ongeacht de plek waar de pomp is.
Lees verder..
 
 
 
 
 
© 2019 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS