/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

De 'Damveld Papers'

Een serie artikelen over de gaswinning en de energievoorziening in de breedste zin van het woord, uitgezocht en geschreven door Herman Damveld, zelfstandig onderzoeker en publicist te Groningen.

 

Gaswinning Groningen 10 jaar na de aardbeving bij Huizinge

11 augustus 2022

De geschiedenis van de gaswinning in het Groningen-veld vanaf de aardbeving bij Huizinge tot heden komt in deel 1 aan de orde. Daarbij beperk ik me tot de feiten. De plannen om door te gaan met de gaswinning uit het Groningen-veld bespreek ik in deel 2. Daarbij ontkom ik niet aan een oordeel over de feiten.

Lees verder...

Zoutkoepel Zuidwending: opslag perslucht, waterstof en aardgas

10 juni 2022

Op 5 kilometer ten oosten van Veendam ligt de zoutkoepel Zuidwending. EnergyStock, een bedrijf van de Gasunie, maakte op 10 juni 2022 bekend hier waterstof op te willen slaan in 10 cavernes. Het bedrijf Corre Energy is van plan perslucht op te slaan in twee cavernes in deze zoutkoepel. 

Lees verder...

Kernenergie, kernafval en energie, feiten en ethiek

Over radioactief afval en zoutkoepels

4 april 2022

Al 46 jaar is er een discussie over kernenergie in Nederland. Een besluit is echter nooit genomen. De VVD, D66, het CDA en de CU hebben op 15 december 2021 een nieuwe voorzet gegeven. Volgens het coalitieakkoord gaat het nieuwe kabinet zorgen “voor veilige, permanente opslag van kernafval.” Ook zet het kabinet “de benodigde stappen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales” en reserveert daarvoor “5 miljard euro.”

Lees verder...

Begerige blikken naar Groninger gas

14 maart 2022

Begin februari 2022 leek het er echt op dat de gaswinning uit het Groningen-veld na dit jaar bijna helemaal zou stoppen. Dat zou in het nieuwe gasplan komen te staan, dat de regering voor 1 april zou publiceren. Maar toen begon de Russische regering met de oorlog tegen Oekraïne. Sindsdien is meer gas uit het Groningen-veld de begerige boodschap die we herhaaldelijk horen en lezen.

Lees verder...

Kerncentrale Eemshaven voor veilige gaswinning Groningen?

4 maart 2022

David Smeulders, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, wil stikstof injecteren in het Groningen-gasveld. Zo zou de gaswinning veilig kunnen. Maar voor het maken van de benodigde stikstof is evenveel elektriciteit nodig als de kerncentrale Borssele kan produceren..

Lees verder...

Ook met kernenergie EU nog steeds energie-afhankelijk van Rusland

22 februari 2022

We lezen herhaaldelijk dat Rusland de oorzaak is van de hoge aardgasprijzen en dat kernenergie kan helpen om minder afhankelijk te worden van Rusland. Dat klopt echter niet, blijkt uit enig rekenwerk.

Lees verder...

Vragen over “duurzame zoutwinning” voor persluchtopslag Zuidwending

10 februari 2022

Het zoutwinningsbedrijf Nobian organiseert op 14 en 16 februari informatieavonden bij Zuidwending. Het gaat om het maken van zoutholtes (cavernes) in de zoutkoepel Zuidwending. De cavernes moeten gebruikt worden voor de opslag van perslucht door Corre Energy. Dit plan roept vele vragen op, die we in vier groepen onderverdelen.

Lees verder...

Vragen bij opslag perslucht zoutkoepel Zuidwending

21 januari 2022

Het bedrijf Corre Energy wil perslucht opslaan in de zoutkoepel Zuidwending en houdt daarover vanaf 24 januari drie informatieavonden. Dat komt goed uit, want het plan roept veel vragen op. Hieronder noemen we er zeven.

Lees verder...

Toch 12 miljard kuub gas winnen uit Groningen?

7  januari 2022

Als we een koude winter krijgen, moet er 12 miljard kuub gas uit het Groningen-veld gehaald worden. Dat staat in de brief die demissionair minister Blok van Economische Zaken en Klimaat donderdagavond 6 januari 2022 naar de Tweede Kamer stuurde.

Lees verder...

Kernenergie, kernafval en energie, feiten en ethiek

december 2021

Bijgewerkt naar aanleiding van het regeerakkoord.

Lees verder...

Kernafvalprobleem “valt reuze mee” volgens CDA-lid Tweede Kamer

27 oktober 2021

Zo af en toe verschijnen er berichten, dat chemisch afval veilig in zoutkoepels kan worden opgeslagen. Als voorbeeld wordt Duitsland genoemd.
Op 17 oktober 2021 verscheen hierover een serie tweets van Lars Roobol van het RIVM.
 Als reactie daarop stelde Henri Bontenbal, Tweede Kamerlid voor het CDA, op dezelfde datum de volgende tweet.

Lees verder...

Laat nog een keer van u horen!

14 oktober 2021

Vanaf nu tot eind oktober kunt u aan het marktonderzoeksbureau Ipsos laten weten wat u van kernenergie vindt. Ipsos brengt namelijk “in beeld met welke argumenten en afwegingen mensen zich een mening vormen over kernenergie.”

Lees verder...

Zoutkoepels voor opslag van waterstof of van kernafval

4 oktober 2021

De Gasunie heeft plannen om waterstof op te slaan in de zoutkoepel in het Groningse Zuidwending. Voor grootschalige opslag van waterstof zijn meer zoutkoepels nodig. En tegelijkertijd wil men, 'ook nog ruimte over te houden voor opslag van nucleair afval in de toekomst.'

Lees verder...

Laat van u horen over kernenergie en kernafval

23 september 2021

Op 28 september vindt de start plaats van een “open gedachtewisseling” over publieke waarden en feiten bij kernenergie, georganiseerd door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.
Dat is voor het Noorden van belang.
Maar wat zijn volgens de Raad publieke waarden en wie bepaalt of iets een publieke waarde is?

Lees verder...

Aardgas van zegen naar ongewenste energiebron in de kwetsbare samenleving

5 september 2021

Aardgas werd aanvankelijk als een grote zegen beschouwd. De afgelopen jaren kwam aardgas echter vooral negatief in het nieuws door de aardbevingen in Groningen en de bijdrage aan het broeikaseffect.

Lees verder...
 Kernenergie en kernafval, feiten en
ethiek in de risicomaatschappij

16 augustus 2021

Maar wat zijn waarden? Is het normaal om kernafval te maken dat een miljoen jaar
gevaarlijk blijft of is dit een uiting van onverantwoordelijk gedrag? En wat zijn feiten, wie bepaalt of iets een feit is? Wat weten we over kernenergie?
Lees verder..
 Belangrijk aardbevingsrapport opnieuw gepubliceerd!
5 augustus 2021

Op 16 augustus is het negen jaar geleden dat er een aardbeving was bij Huizinge. In de maanden daarop ging het over de afhandeling van schade. Of de gaswinning naar beneden moest, was nog geen onderwerp van discussie. Het werd pas een groot thema na het verschijnen van een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen begin 2014.   
Lees verder..
 Kans op aardbevingen met dodelijke afloop door gaswinning blijft
12 juli 2021

We lezen vaak de uitspraak dat bij de gaswinning in Groningen de veiligheid voorop staat. Maar het overheidsbeleid blijft onverminderd uitgaan van de kans op een zwaardere aardbeving dan tot nu toe heeft plaatsgevonden. Dat blijkt ook uit een rapport dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op 12 juli 2021 heeft uitgebracht.  
Lees verder..
 Stop de onjuiste discussie over opslag van kernafval in zoutkoepels
7 mei 2021

Het Rathenau Instituut (RI) in Den Haag organiseert allerlei debatten over de rol van wetenschap en technologie in de samenleving en brengt daar vaak interessante rapporten over uit. Helaas gaat dat niet op voor hun rapport over de opslag van kernafval, waarover op 21 mei a.s. een besloten discussie plaatsvindt.  
Lees verder..
 Meer gasopslag in Norg want minder gas uit Groningen
12 maart 2021

Er mag toch 6 miljard kubieke meter (m3) gas worden opgeslagen in de ondergrondse opslag in Norg. Dat heeft de Raad van State (RvS) op 10 maart 2021 bepaald. Bezwaren van omwonenden zijn ongegrond verklaard. Een aardbeving met een kracht van 3.5 tot 4.0 op de schaal van Richter wordt aanvaardbaar geacht.  
Lees verder..
 Fukushima 10 jaar later
1 maart 2021

Verschillende politieke partijen willen nieuwe kerncentrales. De Eemshaven staat met Borssele en de Maasvlakte al vele jaren op de lijst.1 Ook al zou de kans op een kernongeval klein zijn, de gevolgen zijn groot. Dat leert het ongeluk met de Japanse kerncentrale Fukushima ons, nu tien jaar geleden.  
Lees verder..
 Kernafval, zoutkoepels in Duitsland en Nederland
1 februari 2021

Zowel Duitsland als Nederland hebben plannen om radioactief afval op te slaan in zoutkoepels. In Duitsland is er een lijst met mogelijke zoutkoepels waarover op dit moment inspraak is.
Nederland beperkt zich voorlopig tot onderzoek.  
Lees verder..
 Klimaatafspraken provincie Groningen: 300 grote windmolens en 5,4 miljoen zonnepanelen
17 januari 2021

In het Klimaatakkoord van juni 2019 is bepaald dat er een Regionale Energiestrategie moet komen over de opwekking van elektriciteit uit zon en wind. Zo is er ook een Regionale Energiestrategie Groningen. Het staat niet in de plannen, maar we kunnen uitrekenen dat daarvoor in het jaar 2030 zeker 300 grote windmolens en 5,4 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd moeten zijn.  
Lees verder..
 Energie uiteengezet
19 december 2020

Groningen heeft te maken met aardbevingen. Het energiegebruik staat ook in de belangstelling door de klimaatgevolgen van het gebruik van aardgas, olie en kolen. Tegelijk stelt Herman Damveld vast dat veel mensen weinig weten over hun eigen energiegebruik of over dat van Nederland. Informatie daarover was helaas niet gemakkelijk te vinden.  
Lees verder..
 NAM maakt toegankelijke maar moelijk vindbare filmpjes over hun wetenschappelijk onderzoek
25 november 2020

De NAM heeft talloze voor velen moeilijk leesbare wetenschappelijke rapporten gemaakt over het onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning in het Groningen-veld.
Lees verder..
 Mijnbouwschade op 100 kilometer afstand aannemelijk
10 oktober 2020

De afgelopen tijd was er discussie over de vraag of aan de rand van het Groningen-veld mijnbouwschade te verwachten is. Het IMG stelde “Het is opvallend dat verreweg de meeste meldingen uit gebieden komen met de kleinste kans op schade.."
Lees verder..
 Gebruik gas van Groninger kwaliteit stopt niet als de winning stopt
27 september 2020

De regering is van plan om de gaswinning uit het Groningen-veld te stoppen. Als het kan over twee jaar en anders in 2026. De Nederlandse vraag naar gas van Groninger kwaliteit stopt echter niet en daalt met hooguit een kwart.
Lees verder..
 Aardgaskosten volgend jaar vier keer zo hoog als aardgasbaten
17 september 2020

De aardgaskosten zijn volgend jaar vier keer zo hoog als aardgasbaten. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Lees verder..
 Boek over voorzienbare aardbevingsproblemen, twijfelachtige versterking en voortijdig einde gaswinning Groningen
11 september 2020

De groeiende aardbevingsproblematiek was al begin deze eeuw te voorzien, de versterking van huizen is binnenkort niet meer nodig en door beter beleid had de gaswinning uit het Groningen-veld langer door kunnen gaan dan tot 2022. Dat zijn drie belangrijke conclusies uit het boek van Charles Vlek.
Lees verder..
 Rond Loppersum gaan de aardbevingen door
 3 september 2020

Rond Loppersum blijven aardbevingen voorkomen, ook als de gaswinning uit het Groningen-veld gestopt is. Maar het is niet bekend hoe lang. Dat stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in haar voortgangsrapportage dat op 2 september 2020 verschenen is.
Lees verder..
 Huizinge, 8 jaar later
 13 augustus 2020

Op 16 augustus 2012 ‘s avonds om 22:31 uur was er een aardbeving bij Huizinge in de gemeente Loppersum. Het KNMI stelde aanvankelijk dat de aardbeving een kracht had van 3.4 op de schaal van Richter, maar heeft dat op 29 januari 2013 bijgesteld naar 3.6 
Lees verder..
 Vraagtekens bij het meten van de kracht van aardbevingen
 19 juli 2020

Hoe stelt het KNMI de kracht van een aardbeving vast? De belangrijkste conclusie daarvan is dat het KNMI een gewogen gemiddelde gebruikt van de verschillende waarnemingen. 
Lees verder..
 Raad van State: 429 gebouwen voldoen niet aan veiligheidsnorm
 16 juli 2020

In de provincie Groningen voldoen nu 429 gebouwen niet aan de veiligheidsnorm door aardbevingen. De rekenmodellen van de NAM zijn wetenschappelijk verantwoord. Dat stelt de Raad van State. 
Lees verder..
 Staatstoezicht op de Mijnen wil versterking panden versnellen, maar of dat lukt?
9 juli 2020

Het SodM stelt nu echter: “Laat het HRA-model los bij het uitvoeren van de versterkingsopgave.” In plaats daarvan moet de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) gebruikt worden. Maar wat houdt dit in? Volgens een bericht van RTV Noord betekent het dat het SodM de NAM als een baksteen laat vallen.i Maar dat klopt niet, blijkt uit navraag bij het SodM. 
Lees verder..
 Opslag in zout bij Zuidwending en zoutwinning bij Veendam
30 juni 2020

Op ongeveer 5 kilometer ten oosten van Veendam ligt de zoutkoepel Zuidwending, waar aardgas wordt opgeslagen en plannen zijn voor opslag van waterstof en perslucht. Bij Veendam en zo’n 5 kilometer ten westen daarvan wint de firma Nedmag zout met een hoog gehalte aan magnesium. Het gaat hier om een zoutkussen. Nedmag wil deze winning uitbreiden en voortzetten tot 2045. 
Lees verder..

Niet zwaarte aardbeving telt, maar de beweging van de bodem

29 mei 2020

Bij een aardbeving in het Groningen-gasveld geeft het KNMI de kracht aan op de schaal van Richter. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaat bij eventueel te nemen maatregelen echter niet uit van de schaal van Richter, maar van het schudden van de grond (de grondversnelling of grondsnelheid). 

Lees verder...

Nationaal Coördinator Groningen kostte 62 miljoen euro

23 mei 2020

De apparaatskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) waren 62 miljoen euro vanaf de oprichting in 2016 tot 1 januari 2020. Tot eind 2024 komt daar nog eens 55 miljoen euro bij. In totaal gaat het om 117 miljoen euro aan kosten voor medewerkers en kantoren van de NCG, dus los van uitgaven voor de versterking van gebouwen. 

Lees verder...

Aardbeving Zijldijk, waarom 2.5 op de schaal van Richter?

2 mei 2020

Op zaterdag 2 mei 2020 was er om 5.13 uur een aardbeving bij Zijldijk. Volgens het KNMI was dit een aardbeving met een kracht van 2.5 op de schaal van Richter. Maar hoe heeft het KNMI dit vastgesteld?

Lees verder...

Merkwaardig rapport over kernenergie
Eemshaven nu nog niet genoemd voor kerncentrales

18 april 2020

De consultants Kalavasta en Berenschot hebben op 15 april 2020 een rapport uitgebracht over de rol van kernenergie in een klimaatneutrale energievoorziening. Navraag bij onderzoekers van Kalavasta leert dat kernenergie niet klimaatneutraal is. Dat roept de onbeantwoorde vraag op waarom dit rapport eigenlijk gemaakt is.

Lees verder...

Stopt gaswinning Groningen-veld echt in 2022?

13 april 2020

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft op Goede Vrijdag 10 april 2020 vragen beantwoord van Kamerleden over de gaswinning in Groningen en andere mijnbouwactiviteiten.i Stopt de gaswinning uit het Groningen-veld echt in 2022?

Lees verder...

Staatstoezicht op de Mijnen over versterking en veiligheid Groningen

6 februari 2020

Op 3 februari 2020 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een rapport uitgebracht over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Er staat ook een aantal uitspraken in het rapport die de moeite van het vermelden waard zijn.

Lees verder...

Gaskennis op de markt brengen

december 2002(!)

“We willen onze kennis over aardgas naar de markt brengen. We doen strak, ordelijk en niet luxe,” zei Dr. Roy Bilbé, General Manager van Gasunie Research bij de opening van het nieuwe gebouw.
Lees verder...

Blad ASN Bank eenzijdig positief over kernenergie

16 december 2019

Regelmatig lezen we dat kernenergie voordelen heeft: er zou geen broeikasgas CO2 vrijkomen; de voorraden uranium en thorium zijn ruim voldoende; kernenergie heeft weinig ruimte nodig; de veiligheid van kerncentrales is sterk verbeterd; opslag van kernafval kan veilig. Deze argumenten, om maar een paar voorbeelden te noemen, gebruikt Marieke van Gils in het blad van de ASN Bank van december 2019.
Lees verder...

Aardbevingen geven veel werkgelegenheid

7 november 2019

De aardbevingen door de gaswinning  zorgen voor nogal wat werkgelegenheid om de afhandeling van de schade te organiseren. Dit los van het daadwerkelijke herstel van schade.
Lees verder...

Gemeente Groningen zwijgt over aardbevingsrisico

13 oktober 2019

De gemeente Groningen licht bewoners niet in over het aardbevingsrisico. Het gaat met name over 2200 adressen in de wijken Beijum en Leeuwenborg met een licht verhoogd risico. Hoezo staat de bewoner centraal en de veiligheid voorop?
Lees verder...

Zeven jaar na de aardbeving bij Huizinge, een bestandsopname

12 augustus 2019

Op 16 augustus 2012 's avonds om één minuut over half elf was er een aardbeving bij Huizinge in de gemeente Loppersum. Het KNMI stelde aanvankelijk dat de aardbeving een kracht had van 3.4 op de schaal van Richter, maar heeft dat op 29 januari 2013 bijgesteld naar 3.6.
Lees verder...

Valse start nieuwe discussie opslag kernafval

24 juli 2019

De Europese Commissie wil dat de lidstaten op zoek gaan naar definitieve opslagplaatsen voor kernafval. Om daaraan tegemoet te komen heeft de regering het Rathenau Instituut (RI) de opdracht gegeven een discussie te organiseren. Het RI heeft dat op 11 juli jl. op zijn website aangekondigd met een tekst die vele vragen oproept. Daarmee krijgt de discussie over de definitieve berging van kernafval in met name de Noordelijke zoutkoepels een valse start.
Lees verder...

Aardgasbaten regering 7 miljoen euro per dag

22 juli 2019

Door alle verhalen over de kosten van versterken en schadeafhandeling zou je kunnen denken dat de overheid niet veel meer verdient aan de gaswinning. Maar dat klopt niet. De overheid ontvangt 7 miljoen euro aardgasbaten per dag, alle dagen van het jaar, ook in het weekend.
Lees verder...

Aardbeving Westerwijtwerd tussen “niet onverwacht” en “crisisaanpak vereist”

1 juni 2019

Terwijl de NAM de aardbeving bij Westerwijtwerd niet onverwacht en niet opvallend noemde, vond het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat een crisisaanpak van de versterking nodig is voor de veiligheid van de Groningers.
Lees verder...

Uitbreiding gasopslag Norg/Langelo om Groningen-veld te ontzien

28 april 2019

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) wil 6 miljard kubieke meter (m3) gas opslaan bij Norg/Langelo en heeft hiervoor op 26 april 2019 een vergunning gevraagd aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Volgens minister Wiebes is uitbreiding van deze gasopslag “gunstig (…) voor het seismisch risico van het Groningen-veld.” De sterkst mogelijke aardbeving bij deze gasopslag ligt volgens de NAM tussen 3.6 en 4.0 op de schaal van Richter. Dat is een aardbeving gelijk aan of zwaarder dan bij Huizinge in 2012.
Lees verder...

 Dit jaar 12,5% kans op aardbeving groter of gelijk aan die bij Huizinge

Nog eens 3.000 gebouwen met een verhoogd risico

18 april 2019

Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) neemt dit jaar de kans op een aardbeving groter of gelijk aan die bij Huizinge af van 14,5% naar 12,5%. Ook heeft het SodM voor het eerst aan de rand van het aardbevingsgebied 3.000 gebouwen aangemerkt die mogelijk versterkt moeten worden.
Is Groningen nu veiliger geworden?
Lees verder..

 Kerncentrales op thorium doorgelicht

7 april 2019

In Groningen pleiten naast de PVV het Forum voor Democratie voor de bouw van kerncentrales die draaien op thorium in plaats van uranium.i ii iii iv Tegenstanders van windenergie noemen thoriumcentrales ook dé oplossing voor aardbevingen door de gaswinning.v vi De bewering is dat deze vorm van kernenergie goedkope elektriciteit levert, al over op overzienbare termijn beschikbaar komt, dat thorium overvloedig aanwezig is, weinig kernafval veroorzaakt, dat thorium CO2-vrij is en niet geschikt voor de aanmaak van kernwapens.
Lees verder..

 Wat heeft Groningen aan kenniscentra?

16 maart 2019

De aardbevingen door de gaswinning in Groningen geven aan allerlei instanties werk. Vandaag bespreek ik drie organisaties die zich bezighouden met kennis. Schieten Groningers die last hebben van aardbevingen hier wat mee op? Een gemengd antwoord. 
Lees verder..

 10 wetenswaardigheden over kernenergie

14 februari 2019

Herman zet 10 wetenswaardigheden over kernenergie op een rijtje.. 
Lees verder..

 Gaswinning daalt door meer stikstof en minder koude winters

11 februari 2019

Volgens minister Wiebes kan de gaswinning uit Groningen 1,5 miljard kubieke meter (m3) dalen.i Dat komt door de inzet van meer stikstof en door de veronderstelling dat de winters minder koud zullen zijn. 
Lees verder..

 Over rekenmodellen die niet kloppen met metingen

27 januari 2019

De gemeten gegevens over aardbevingen komen soms niet overeen met wat de uitkomsten zouden moeten zijn volgens rekenmodellen. Daarom heeft minister Wiebes het bedrijf Fugro de opdracht gegeven om dat nader te onderzoeken. Fugro doet onder meer onderzoek naar zowel de diepe ondergrond als de aardlagen daarboven.
Lees verder..

 Milieudefensie-blad Down to Earth vertelt niet het juiste verhaal over kernenergie

15 januari 2019

In het laatste nummer van Down to Earth, een initiatief van Milieudefensie, staat een artikel van Mirjam van der Linden en Elke van Riel over kernenergie. Ze citeren vooral Behnam Taebi.
Lees verder..

 Eén jaar na de aardbeving bij Zeerijp: draagvlak gaswinning kalft af en chaos neemt toe

4 januari 2019

Na de aardbeving bij Zeerijp besloot de regering de gaswinning te stoppen (niet in 2018 maar in 2031) en ook de grootschalige plannen voor de versterking van huizen stop te zetten (en wel meteen in 2018). De regering inde in 2018 wel elke dag 7,1 miljoen euro aan aardgasbaten.
Lees verder..
 De Nationaal Coördinator Groningen treft geen blaam(?!)
20 december 2018

Op 19 december jl. om half 10 in de ochtend had ik op het kantoor van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een gesprek met vertegenwoordigers van de NCG die hier niet met name genoemd willen worden.Het ging over de open brief die ik aan de NCG had gestuurd. Die brief ging over het Plan van Aanpak voor de versterking van huizen en andere gebouwen.
Lees verder..
 Plannen opslag in (lege) gasvelden en zoutkoepels samengevat
21 november 2018

Er is weer een rapport verschenen over ondergrondse opslag. Dit keer gaat het over opslag van onder meer aardgas, waterstof of CO2 in 42 gasvelden of in 10 Noordelijke zoutkoepels.  
Lees verder..
 Stikstoffabriek Zuidbroek twee jaar later klaar, Groningen langer onveilig
19 november 2018

De bouw van de nieuwe stikstoffabriek bij Zuidbroek duurt vijf jaar. Dat schreven ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 14 februari 2018 aan minister Wiebes. Dit staat in documenten die verkregen zijn via de Wet op de Openbaarheid van Bestuur (WOB).  
Lees verder..
 Kernenergie, kernafval en energie in Nederland en wereldwijd: een overzicht
16 november 2018

VVD, PVV en CDA willen nieuwe kerncentrales in Nederland maar hoe en wat, daarover zwijgen ze. Laat staan dat ze het hebben over een kerncentrale aan de Eemshaven of de opslag van kernafval in zoutkoepels of kleilagen in Noord-Nederland. 
Lees verder..
 Gaswinning tussen 15 en 25,5 miljard kuub
14 november 2018

Minister Wiebes heeft vandaag, 14 november 2018, zijn gasbesluit bekend gemaakt. In allerlei eerdere berichten van hem staat mag er komend jaar 19,4 miljard kuub gewonnen mag worden. Maar nu rekent hij uit hoeveel het is bij een warm of koude winter. De uitkomst: bij een warme winter wordt het 15 miljard kuub, maar bij een koude winter mag de NAM 25,5 miljard kuub oppompen uit het Groningen-veld. 
Lees verder..
 Eemshaven blijft op de lijst kerncentrales
6 november 2018

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff wil zo snel mogelijk nieuwe kerncentrales bouwen in Nederland. Dat zei hij op 5 november 2018 in Nieuwsuur. Hij zweeg over de vraag waart die kerncentrales zouden moeten komen. En let wel: de Eemshaven komt nog steeds in aanmerking voor de bouw van kerncentrales. 
Lees verder..
 Mislukkende schadeafhandeling
22 oktober 2018

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade (TCMG) wil nieuwe mensen inhuren voor de afhandeling van de schade door de Groninger aardbevingen. Volgens een niet-openbaar document moeten de nieuwe mensen hiervoor een bewijs van goed gedrag, een zogeheten disclosure statement, overleggen.
Lees verder..
 Geslaagde schadeafhandeling
16 oktober 2018

Al heel wat jaren lees ik over de schade die maar niet op een goede manier wordt afgehandeld. De aardbevingen gaan door en de schades ook. Maar ik heb een voorbeeld van een geslaagde schadeafhandeling, namelijk die van mezelf.
Lees verder..
Mijnraad: geen mening over doden en gewonden door aardbevingen
17 september 2018

De Mijnraad heeft geantwoord op vragen die personen en organisaties konden stellen over het advies van de Mijnraad over de gaswinning voor de komende tijd. Opvallend in het antwoord is dat zowel de Mijnraad als het KNMI geen mening hebben over de doden en gewonden die bij aardbevingen kunnen vallen.
Lees verder..
De NAM betaalt minder aan Groningen dan je zou denken
10 augustus 2018

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 25 juni 2018 een hoofdlijnenakkoord gesloten met Shell en Exxon Mobil, de eigenaren van de NAM. Volgens dat akkoord draagt de NAM van 2018 tot en met 2029 in totaal 500 miljoen euro bij aan het toekomstperspectief van Groningen. Een simpele som leert dat het neerkomt op 42 miljoen euro per jaar. Dat is aanzienlijk minder dan de 77 miljoen euro die de NAM jaarlijks vanaf 2014 bijdroeg.
Lees verder..
 Aardbevingen Groningen: de oorzaken uiteengezet.
20 april 2018

Het Groningse gas zit onder hoge druk opgesloten in zandsteenlagen die volgens het Staatstoezicht op de Mijnen in het hele Groningen-veld met elkaar in verbinding staan. Veranderingen in de drukverdeling worden na een aantal jaren uitgevlakt. Het maakt daarom niet veel uit waar precies het gas gewonnen wordt. Het is als met het leegpompen van een vijver: het waterniveau zakt uniform, ongeacht de plek waar de pomp is.
Lees verder..
© 2022 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS