/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Aardgas van zegen naar ongewenste energiebron in de kwetsbare samenleving


Herman Damveld, 5 september 2021
 
Aardgas werd aanvankelijk als een grote zegen beschouwd. De afgelopen jaren kwam aardgas echter vooral negatief in het nieuws door de aardbevingen in Groningen en de bijdrage aan het broeikaseffect.

Energie onmisbaar
Voor het menselijk bestaan is energie onmisbaar. De mens is de enige levende soort op de wereldbol die een energiebron nodig heeft om eten klaar te maken en warm te blijven. Een belangrijke energiebron in Nederland is aardgas, zowel voor warmte als voor het maken van elektriciteit.

421 miljard euro aardgasbaten
Het Groningen-gasveld werd in 1959 ontdekt en er bleek bijna 2800 miljard kubieke meter gas in te zitten. Aanvankelijk ging de winning gesmeerd, maar vooral de afgelopen 10 jaar namen het aantal en de sterkte van de aardbevingen toe. Daarom besloot de regering de gaswinning te stoppen. De gaswinning heeft de regering tot nu toe 421 miljard euro aan aardgasbaten opgeleverd. Zo’n 560 miljard kubieke meter gas blijft in de grond achter.

Aardgas 100 miljoen jaar oud
Het Nederlandse aardgas is ongeveer honderd miljoen jaar geleden ontstaan. Dit gas is eigenlijk in het verleden opgeslagen zonne-energie.
Er zijn in de wereldgeschiedenis lange perioden geweest dat werelddelen overdekt waren met wouden. Later stierven de bossen af en werden ze bedekt door aardlagen. Na lange tijd werden de lagen afgestorven hout omgezet in steenkool. Op dezelfde manier ontstonden in de loop van miljoenen jaren aardolie en aardgas uit afgestorven, zogeheten fossiele resten van diertjes op de oceaanbodem. Daarom worden kolen, olie en aardgas fossiele brandstoffen genoemd. Benzine wordt gemaakt uit olie. Een auto rijdt eigenlijk op miljoenen jaren oude zonne-energie.

In rap tempo opmaken
Wereldwijd gebruiken we nu in één jaar de fossiele energie die zich in één miljoen jaar heeft gevormd. In een rap tempo maken we deze energie op. Daarna moeten we weer overgaan op het gebruik van de zonne-energie die elke dag op de aarde neerkomt.

Klimaatverandering  
Kooldioxide (CO2) komt vrij bij de verbranding van aardgas, kolen en olie. De afgelopen 20 jaar wordt steeds duidelijker voelbaar en zichtbaar dat het klimaat verandert. Dat komt door de toename van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Deze gassen vormen als het ware een deken om de aarde: ze zorgen voor warmte-isolatie, het broeikaseffect. De gevolgen daarvan, zoals overstromingen of extreme hitte, zien we de laatste tijd bijna dagelijks.
 
© 2022 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS