/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

8 miljard euro aardgaskosten tot 2030


Herman Damveld, 18 april 2024
 
De winning van aardgas uit het Groningen-veld stopt, maar daarmee is de zaak niet afgedaan.
De regering heeft op 8 april jl. de zogeheten Voorjaarsnota 2024 uitgebracht.1 Ook de gevolgen van de gaswinning in Groningen komen erin voor. Op pagina 256 gaat het over de kosten voor de uitvoering van de schadeafhandeling en de versterkings tot en met het jaar 2029. In tabel 32 van deze nota staat een overzicht van deze kosten: 3,677 miljard euro voor schadeafhandeling en 4,283 miljard euro voor versterking. In totaal gaat het om bijna 8 miljard euro.
In de Voorjaarsnota wordt in bijlage 5, vanaf pagina 255, uitgelegd hoe de regering aan deze getallen is gekomen. Is iets voor de fijnproevers onder ons. Ook de rol van de NAM komt aan de orde, maar voor dit moment beperken we ons tot het resultaat zoals in bijgevoegde tabel staat.
/TabelAardgaskosten.png
 
 
 
© 2024 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS