/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Huizinge, 8 jaar later


Herman Damveld, 13 augustus 2020
 
Sinds de aardbeving bij Huizinge op 16 augustus 2012
- zijn er 140 aardbevingen geweest groter of gelijk aan 1.5 op de schaal van Richter;
- is 233 miljard m3 gas gewonnen uit het Groningen-veld,
- dit leverde de overheid 36 miljard euro aardgasbaten op,
- terwijl de kosten van versterking en schadeafhandeling 7% waren van de aardgasbaten;
- ook zijn 118.000 schademeldingen toegekend.
 
1 De aardbeving bij Huizinge op 16 augustus 2012
Op 16 augustus 2012 ‘s avonds om 22:31 uur was er een aardbeving bij Huizinge in de gemeente Loppersum. Het KNMI stelde aanvankelijk dat de aardbeving een kracht had van 3.4 op de schaal van Richter, maar heeft dat op 29 januari 2013 bijgesteld naar 3.6.1
 
2 Sinds Huizinge 804 aardbevingen
Volgens de NAM zijn sinds augustus 2012 nog eens 804 aardbevingen geweest in het Groningen-veld, waarvan 140 groter of gelijk aan 1.5 op de schaal van Richter.2 De zwaarste waren bij Zeerijp op 8 januari 2018 met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter en bij Westerwijtwerd op 22 mei 2019 met eveneens een kracht van 3.4.3 4
 
3 Sinds Huizinge 233 miljard m3 gas gewonnen
De NAM en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceren gegevens over de gaswinning.5 6 Met behulp daarvan hebben we uitgerekend dat sinds de aardbeving bij Huizinge 233 miljard m3 gas gewonnen is uit het Groningen-veld.
 
4 Aardgasbaten sinds Huizinge 36 miljard euro
De aardgasbaten vanaf 2012 van zowel het Groningen-veld als de kleine velden hebben we uitgerekend met gegevens van de regering, het CBS en TNO.7 8 9
De regering heeft sinds de aardbeving bij Huizinge aan aardgasbaten uit het Groningen-veld 36 miljard euro ontvangen en uit de kleine velden 15,7 miljard euro. Samen is dat 51,7 miljard euro. De aardgasbaten uit het Groningen-veld waren gemiddeld 12,3 miljoen euro per dag.
 
5 Aardgaskosten 7% aardgasbaten
De kosten van de gevolgen van de gaswinning uit het Groningen-veld (zoals schadeafhandeling en versterking) vanaf 2012 tot eind 2019 waren 2,5 miljard euro.10 11Dat is 7% van de aardgasbaten uit het Groningen-veld in diezelfde periode.
 
 
6 Vanaf Huizinge 118.000 schademeldingen toegekend
Vanaf augustus 2012 tot 31 maart 2017 heeft de NAM rechtstreeks of via het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) 73.563 schademeldingen uit het Groningen-veld toegekend.12
Daarna kwamen er volgens gegevens van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade (TCMG) en de opvolger daarvan per 1 juli 2020, het Instituut Mijnbouwschade Groningen IMG), tot en met begin augustus 2020 nog eens 74.797 schademeldingen bij. Er is 320 miljoen euro aan schadevergoeding uitgekeerd; daarbij ging het om 47.212 besluiten waarvan 38.922 zijn toegewezen. In 2.244 gevallen werd de schade niet erkend. Nog 27.585 meldingen wachten op afhandeling.13 14
De NAM zou 6.199 zogeheten oude schademeldingen van voor 31 maart 2017 afhandelen
Daarvan waren eind 2019 zo’n 6000 meldingen afgehandeld, maar 63% van de mensen vond dat aanbod onvoldoende was om alle schade te herstellen.15
In totaal zijn tot augustus 2020 zo’n 118.000 schademeldingen toegekend en (al dan niet volledig) uitbetaald.
 
7 Iets meer dan duizend huizen versterkt
Volgens de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en minister Wiebes is het aantal woningen dat mogelijk versterkt moet worden, eind 2019 opgelopen naar 26.000.16 Tot en met juni 2020 zijn volgens de NCG 1176 panden versterkt.17
 
© 2020 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS