/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Gaswinning stopt niet in 2022, aardgasbaten dalen en kosten stijgen

 
Herman Damveld, 31 oktober 2020

De gaswinning uit het Groningen-veld stopt niet in 2022. De aardgasbaten dalen naar 79 miljoen euro. Tegenover bureaukosten van schadeafhandeling van 100 miljoen euro staan vergoedingen van 140 miljoen euro. Er wordt meer gas uit Rusland en Qatar aangevoerd, terwijl Grijpskerk achter de hand wordt gehouden. Dat zijn voor Groningen belangrijke antwoorden van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op vragen over de begroting voor volgend jaar.1 We geven hier letterlijke citaten van de minister weer.

Gaswinning Groningen gaat op laag pitje door
“Vanaf medio 2022 is het Groningenveld alleen nodig als reservemiddel voor uitzonderlijke situaties, zoals bij verstoringen in het gassysteem in combinatie met een lage temperatuur. Vanaf medio 2022 moeten daarom nog enkele productielocaties beschikbaar blijven. Hierbij geldt dat hoe langer deze locaties geen gas produceren hoe lager de betrouwbaarheid van de installaties wordt. Het is daarom noodzakelijk dat het veld op een laag pitje produceert om de productielocaties operationeel te houden, de zogenaamde minimumflow. Op basis van adviezen van SodM, de Mijnraad en TNO gaat de minister van Economische Zaken en Klimaat vooralsnog uit van een minimumflow van 1,5 miljard kubieke meter in gasjaar 2022-2023.”

Aardgasbaten 57 miljoen euro
“De gerealiseerde aardgasbaten waren in 2019 nog 577 miljoen euro. Vanaf de begroting voor 2021 worden de gasbaten uitgesplitst in een drietal posten: Dividend EBN, dividend Gasterra en Mijnbouwwet. Het totaal van deze drie posten voor 2021 bedraagt 79 miljoen euro.”

Uitvoeringskosten schade ruim 100 miljoen euro
“In totaal werd er in 2019 139,5 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd en bedroegen de uitvoeringskosten 106,5 miljoen euro. Er werden door Instituut Mijnbouwschade Groningen kosten gemaakt in de verschillende stappen van de schadeafhandelingsprocedure en daarnaast voor het ontwikkelen van procedures voor de afhandeling van toekomstige schadesoorten, zoals waardedaling en immateriële schade.”

Meer gas uit Rusland en Qatar
“De productie uit het Groningen-veld wordt vervangen door hoogcalorisch gas uit de binnenlandse kleine velden of door hoogcalorisch gas uit het buitenland, dat vervolgens met behulp van de stikstofinstallaties wordt omgezet in laagcalorisch gas. Het overgrote deel van het buitenlandse gas komt via pijpleidingen naar Nederland en is voornamelijk uit Noorwegen en Rusland afkomstig. Een deel van het gas wordt ook als LNG geïmporteerd. Dit LNG komt onder andere uit Qatar en de Verenigde Staten.”

Grijpskerk alternatief voor Groningen?
“Op dit moment wordt onderzocht of Grijpskerk ingezet kan worden als alternatief reservemiddel. Grijpskerk is een opslag voor hoogcalorisch gas, maar kan mogelijk ook ingezet worden voor levering aan de laagcalorische gasmarkt. GTS onderzoekt of dit technisch mogelijk is en welke bijdrage Grijpskerk kan leveren aan een versnelde sluiting van het Groningenveld.”
© 2022 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS