/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Gebruik gas van Groninger kwaliteit stopt niet als de winning stopt.

 
Herman Damveld, 27 september 2020
 
De regering is van plan om de gaswinning uit het Groningen-veld te stoppen. Als het kan over twee jaar en anders in 2026. De Nederlandse vraag naar gas van Groninger kwaliteit stopt echter niet en daalt met hooguit een kwart.

Import hoogcalorisch gas nodig
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 22 september 2020 zijn nieuwe gasbesluit bekendgemaakt. Volgens dat besluit daalt de gaswinning uit het Groningen-veld komend jaar naar maximaal 8,1 miljard kuub (m3).1 De minister verwacht dat in 2026 helemaal geen gas meer uit het Groningen-veld gewonnen hoeft te worden.
De vraag naar gas van Groninger kwaliteit blijft echter bestaan, blijkt uit een bijlage bij het gasbesluit.2 Om aan die vraag te kunnen voldoen is import nodig van hoogcalorisch gas dat gemengd wordt met stikstof. Het gas in het Groningen-veld bevat namelijk ongeveer 14% stikstof en hoogcalorisch gas slechts 1% of 2% stikstof.

Via drie wegen komt hoogcalorisch gas naar Nederland
Het hoogcalorisch gas komt op drie manieren naar Nederland.  
Ten eerste vanuit Noorwegen via de Emden-terminal met een capaciteit van 36 miljard m3 per jaar.
Ten tweede komt Russisch gas Nederland binnen via Bunde/Oude Statenzijl; daarbij gaat het om een capaciteit van 18,8 miljard m3 per jaar.
Ten derde komt vloeibaar gas van de wereldwijde markt Nederland binnen via de Gate LNG Terminal bij Rotterdam, die een capaciteit heeft van 17,2 miljard m3 per jaar. Het gaat hier bijvoorbeeld om gas uit het Midden-Oosten en om schaliegas vanuit de Verenigde Staten.  

Vraag naar gas van Groninger kwaliteit blijft
De regering heeft het niet meer over de vraag naar aardgas in een kalenderjaar maar in een gasjaar dat loopt vanaf 1 oktober tot en met 30 september het jaar daarop.
De Nederlandse vraag naar gas van Groninger kwaliteit was in het gasjaar 2019/20 zo’n 24 miljard m3 en zal via 20 miljard m3 in het gasjaar 2024/25 dalen naar bijna 19 miljard m3 in het gasjaar 2029/30.

Tot slot
Hoe minder gas gewonnen wordt uit het Groningen-veld, hoe meer gas geïmporteerd moet worden om te voldoen aan de Nederlandse vraag. Bekend is dat Noorwegen minder gas zal kunnen leveren. Het ligt daarom voor de hand dat Nederland over tien jaar gas uit Rusland, de VS en het Midden-Oosten zal gaan gebruiken.

© 2020 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS