/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Aardgaskosten volgend jaar vier keer zo hoog als aardgasbaten


Herman Damveld, 16 september 2020

De aardgaskosten zijn volgend jaar vier keer zo hoog als aardgasbaten. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).1
Minister Wiebes van EZK verwacht dat hij volgend jaar 245 miljoen euro zal uitgeven om de waardedaling van huizen te vergoeden. Bij immateriële schade gaat het om 100 miljoen euro. De minister stelt: “Deze kosten worden via een heffing op NAM verhaald.”
Tegenover de kosten staan baten. Volgens de begroting krijgt de regering dit jaar 200 miljoen euro aardgasbaten en dat bedrag zal dalen naar 79 miljoen euro volgend jaar. Daarmee zijn in 2021 de aardgaskosten 4,37 keer zo hoog als de aardgasbaten.
In de toelichting merkt minister Wiebes op: “Het valt op dat de raming (van de aardgasbaten, H.D.) voor de komende jaren aanzienlijk omlaag is bijgesteld. Verreweg het grootste deel van de neerwaartse bijstelling hangt samen met de historisch lage gasprijs. Verder komt de lagere opbrengst onder meer door lagere inkomsten uit energie Beheer Nederland (EBN) met andere oorzaken dan de prijs (zoals operationele kosten of de bijstortingen in de voorzieningen voor de aardbevingskosten).” De daling van de aardgasbaten komt dus vooral door de historisch  lage gasprijs, die dit jaar ongeveer de helft is van de prijs in 2018.2
Opmerkelijk is ook dat Shell en Exxon vorig jaar volgens een zogeheten “Interim Akkoord”
363 miljoen euro hebben gekregen. De hoogte van dit bedrag kunnen we niet verklaren, daarvoor gaan we op onderzoek uit.
© 2020 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS