/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Boek over voorzienbare aardbevingsproblemen, twijfelachtige versterking en voortijdig einde gaswinning Groningen

 
Herman Damveld, 11 september 2020
 
/Redactioneel/BoekVlek.jpg 
 
De groeiende aardbevingsproblematiek was al begin deze eeuw te voorzien, de versterking van huizen is binnenkort niet meer nodig en door beter beleid had de gaswinning uit het Groningen-veld langer door kunnen gaan dan tot 2022. Dat zijn drie belangrijke conclusies uit het boek van Charles Vlek “Aardgas, risico’s en besluiten - een buitenparlementair onderzoek naar gaswinning-met-aardbevingen in Groningen.”
 
Vlek is emeritus hoogleraar omgevingspsychologie en besliskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn boek behandelt hij in 160 pagina’s acht onderzoeksvragen zoals: “Wanneer konden we het weten? Waarom werd de schade zo moeizaam erkend? Wie waren en/of zijn verantwoordelijk? Hoe solide zijn de risicoschattingen? Wat valt er nog te verwachten aan gaswinning en aardbevingen?”
Vlek concludeert aan de hand van talloze literatuurbronnen dat de regering al in het jaar 2006 voldoende gegevens had om tijdig in te grijpen: “Nu wordt er binnen vier jaar afgezien van verdere gaswinning (…). Nu wordt er geworsteld met eerder in het vooruitzicht gestelde versterkingen die reeds nu of zeer binnenkort niet meer nodig zijn. Nu moet een lastige en pijnlijke nalatenschap van veel schade, frustratie en wantrouwen worden afgehandeld.”
Vlek gebruikt een rekenmodel om te bepalen hoeveel aardbevingen met welke kracht we kunnen verwachten, een ‘statistisch prognosemodel’. Volgens hem zegt dit model “als het ware: stoppen met gaswinning betekent het einde van de aardbevingen.” Vlek vraagt zich dan ook af of we moeten doorgaan met twijfelachtig versterken: “Volgens de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is Groningen inmiddels bijna geheel veilig genoeg geworden. Desondanks moet ook volgens EZK het versterkingstempo omhoog.” Vlek wijst erop dat “regionale bestuurders blijven denken dat serieus aardbevingsgevaar voorlopig niet zal verdwijnen.” Daarmee is hij het dus niet eens.
Bovendien had met “een gematigde gaswinning (…) van bijvoorbeeld 20 miljard kubieke meter per jaar (…) de gaswinning zelf veel langer kunnen doorgaan, inclusief de dan gematigde bevingsactiviteit. Daartegen hadden dan tijdige en passende maatregelen kunnen worden genomen. Ook had dan misschien veel minder dan 500 miljard kubieke meter waardevol aardgas in de Groninger ondergrond hoeven achterblijven.”
Jammer genoeg heeft het boek een lastige beperking. De gebruikte letters zijn nogal klein. Dat komt de leesbaarheid niet ten goede. En je moet wel hele goede ogen hebben om de achterflap te kunnen lezen.
 
Charles Vlek, “Aardgas, risico’s en besluiten – een buitenparlementair onderzoek naar gaswinning-met-aardbevingen in Groningen”, van Gorcum, Assen; ISBN: 9789023257516, verkoopprijs € 18,50.
© 2020 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS