/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

Rond Loppersum gaan de aardbevingen door

 
Herman Damveld, 3 september 2020
 
Rond Loppersum blijven aardbevingen voorkomen, ook als de gaswinning uit het Groningen-veld gestopt is. Maar het is niet bekend hoe lang. Dat stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in haar voortgangsrapportage dat op 2 september 2020 verschenen is.1
In dit artikel laten we dat vooral aan de hand van citaten van het SodM zien.

Drukverschillen rond Loppersum
“Op het ogenblik zijn er significante drukverschillen binnen het Groningen-gasveld. Deze drukverschillen zijn ontstaan door de historische gasproductie. De druk in de Loppersum-regio is ongeveer 30 bar hoger dan in het zuiden,” stelt het SodM. In het zuidelijk deel van het Groningen-gasveld wordt nu gas gewonnen en stelt het SodM: “Reeds bij de huidige productie uit het Groningen-gasveld is de druk zich aan het vereffenen. Volgens de modellen zal vanaf 2021 de afname van de druk bij de zuidelijke clusters stabiliseren en daarna weer gaan toenemen doordat gas uit het centrale deel van het veld naar het zuiden stroomt. Dit levert de bijzondere situatie op dat na 2023 de druk stijgt in de omgeving van de clusters waar ook het meest geproduceerd wordt, terwijl de druk in de regio rond Loppersum blijft dalen ook al is de productie in deze clusters sinds 2014 gestopt.”

Minder aardbevingen, behalve rond Loppersum
“Door drukafname worden in het algemeen breuken meer kritisch gespannen en bij druktoename worden de breuken stabieler. Bij een lage productie wordt daarom het aantal bevingen meer bepaald door egalisering van de druk in het Groningen-gasveld dan door de productie die dan nog plaatsvindt. Dit betekent dat er weliswaar steeds minder bevingen zullen optreden, en de dreiging voor het hele gebied zal afnemen maar dat de bevingen vooral in het Loppersumgebied zullen blijven voorkomen,” stelt het SodM.

Aardbevingen gaan door
“De aardbevingen worden dus vooral veroorzaakt door de vereffening van de drukverschillen die zijn ontstaan door de historische gaswinning, en nog slechts heel beperkt door de verdere gaswinning. Het SodM wijst erop dat na het daadwerkelijk stoppen van de gaswinning de aardbevingen niet direct ophouden: “Hoe lang nog aardbevingen zullen plaatsvinden, is niet bekend.”
© 2020 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS